چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400
  • انگلیسی EN
  • پیامها
Text/HTML
اخبار ویژه
Live Tabs
عدم نمایش کامل اخبار
Text/HTML

چشم انداز منطقه 16

  • منطقه ای با عملکرد اقتصادی مدرن در مقیاس جهانی برای شهر تهران
  • منطقه ای پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت و فعالیت
  • منطقه ای امن و مقاوم در برابر بلایاهای طبیعی و سوانح و برخوردار از کیفیت مناسب بافتها
  • منطقه ای برخوردار از یکپارچگی و انسجام پهنه های فعالیتی با پهنه های مختلط توسعه یافته و فضاهای شهری فعال
  • منطقه ای بهره مند از محیط زیست مناسب و با کیفیت
ادامه مطلب...
Text/HTML
Text/HTML

نقشه نواحی منطقه 16 تهران

برای مشاهده نقشه محلات روی ناحیه مورد نظر کلیک کنید

مشاهده نقشه کامل