عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
درباره شهرداری

معرفي رئيس اداره اجراي احکام

 • نام و نام خانوادگي: محمد مهدی پورآقائی
 • عنوان شغلي: سرپرست اداره اجراي احکام
 • مدارک و رشته تحصيلي: لیسانس مدیریت
 •                                

سوابق اجرايي رئيس اداره اجراي احکام

عنوان سال
مدیر مجموعه های ورزشی شهرداری منطقه 8 سال80-78
کارشناس و مسئول اجرای احکام شهرداری منطقه 8 سال 91-80
رئیس سامانه 137 شهرداری منطقه 8 سال 94-91
دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه 8 سال 96-94
بازرس ویژه شهردار منطقه 16 سال 97-96
مدیر دفتر حوزه شهردار منطقه 16 98-97 سال
سرپرست اداره اجرای احکام شهرداری منطقه 16 سال تا کنون-98

شرح وظايف اداره اجراي احکام

 • رسيدگي به اعتراض مالکين وذينفعان به آراء صادره
 • پيگيري و پايش امور مربوط به آراء ماده صد در نواحـي
 • پيگيري علل عدم اجراي آراء و اعلام آن به مراجع ذيربط.
 • بررسي پرونده وسوابق ارسالي ازحوزه معاونت شهرسازي ومعماري منطقه
 • خپاسخگويي به استعلامات واحدهاي ذيربط در خصوص احکام اجرايي ماده صد
 • انجام ساير امور که در حدود وظايف از طرف مقام مافوق ارجاع يا تفويض مي گردد
 • کارهاي مرتبط و تعامل، هماهنگي و همکاري با اداره کل امور اجرايي کميسيون ماده صد
 • تشکيل يا تکميل پرونده و ابلاغ آراء صادره به مالک يا ذينفع از طريق واحد اجرائيات منطقــه
 • تعامل و هماهنگي با اداره حقوقي منطقه جهت رفع مسائل و دعاوي حقوقي مربوط به اجراي احکام
 • اجراي آراء ماده صد ( پلمپ، تخريب، تعطيل، وصول جريمه، رفع خلاف و ...) بر اساس قوانين، مقررات، ضوابط و دستورالعمل
 • ثبت، تکميل و به روز رساني اطلاعات و آمار مربوط به آراء صادره به کميسيون هاي ماده صد در سيستم رايانه اي و جمع بندي گزارشات و تجزيه و تحليل آنها جهت ارائه به مقام مافوق و اداره کل امور اجرايي کميسيون هاي ماده صد

آمار و عملکرد اداره اجراي احکام

ورود به سایت | All right recived for tehran region 16