عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
درباره شهرداری

معرفي رئيس اداره اجراي احکام

 • نام و نام خانوادگي: مسعود مينائي فرد
 • عنوان شغلي: رئيس اداره اجراي احکام
 • مدارک و رشته تحصيلي: کارشناس حقوق قضايي
 •                                 دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق عمومي

سوابق اجرايي رئيس اداره اجراي احکام

عنوان سازمان
معاون ناحيه 4 منطقه 12
شهردار ناحيه 4 منطقه 12
رئيس خدمات شهري منطقه 13
رئيس ساماندهي منطقه 22
رئيس اجراي احکام منطقه 22
رئيس خدمات شهري منطقه 22
رئيس اداره سرمايه گذاري و مشارکتهاي مردمي منطقه 16
رئيس اداره اجراي احکام منطقه 16

شرح وظايف اداره اجراي احکام

 • رسيدگي به اعتراض مالکين وذينفعان به آراء صادره
 • پيگيري و پايش امور مربوط به آراء ماده صد در نواحـي
 • پيگيري علل عدم اجراي آراء و اعلام آن به مراجع ذيربط.
 • بررسي پرونده وسوابق ارسالي ازحوزه معاونت شهرسازي ومعماري منطقه
 • خپاسخگويي به استعلامات واحدهاي ذيربط در خصوص احکام اجرايي ماده صد
 • انجام ساير امور که در حدود وظايف از طرف مقام مافوق ارجاع يا تفويض مي گردد
 • کارهاي مرتبط و تعامل، هماهنگي و همکاري با اداره کل امور اجرايي کميسيون ماده صد
 • تشکيل يا تکميل پرونده و ابلاغ آراء صادره به مالک يا ذينفع از طريق واحد اجرائيات منطقــه
 • تعامل و هماهنگي با اداره حقوقي منطقه جهت رفع مسائل و دعاوي حقوقي مربوط به اجراي احکام
 • اجراي آراء ماده صد ( پلمپ، تخريب، تعطيل، وصول جريمه، رفع خلاف و ...) بر اساس قوانين، مقررات، ضوابط و دستورالعمل
 • ثبت، تکميل و به روز رساني اطلاعات و آمار مربوط به آراء صادره به کميسيون هاي ماده صد در سيستم رايانه اي و جمع بندي گزارشات و تجزيه و تحليل آنها جهت ارائه به مقام مافوق و اداره کل امور اجرايي کميسيون هاي ماده صد

آمار و عملکرد اداره اجراي احکام

ورود به سایت | All right recived for tehran region 16