اداره بازرسی منطقه

معرفی رئیس اداره بازرسی منطقه  • نام و نام خانوادگی: محمد حسین هنجی 
  • عنوان شغلی: رئیس اداره بازرسی

معرفی مسئول سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه  • نام و نام خانوادگی: رضا بیگلری 
  • عنوان شغلی: مسئول سامانه نظارت همگانی 1888

معرفی مسئول سامانه مدیریت شهری 137 منطقه  • نام و نام خانوادگی: مجتبی گاراژیان 
  • عنوان شغلی: مسئول سامانه مدیریت شهری 137
درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16