عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
تماس با اداره تشکیلات و بهبود روشها

آدرس : ميدان بهمن، خيابان شهيد وفايي،جنب فرهنگسراي بهمن،شهرداري منطقه16،طبقه دوم، معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري،اداره تشكيلات و بهبود روش ها

تلفن تماس :55051144
کد پستی - 1811833116
پست الكترونيكي : tashkilat.m16@gmail.com

درباره شهرداری
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16