عکس رهبر

امام خمینی


سخن روز
Deputy of mayor and the secretary of crisis center

Introducing the secretary of crisis center


  • name: Majid Rahimi
  • job title:  secretary of crisis center
درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16