عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
آمار پرتال
کاربران آنلاین بازدید
بازدیدکنندگان کاربر ناشناس: 0
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 0

کاربران آنلاین دیروز جدید:
واحد بهای تمام شده

معرفی مسئول واحد بهای تمام شده

 • نام و نام خانوادگی: غلامرضا دارونی
 • عنوان شغلی: رئیس بهای تمام شده
 • مدارک و رشته تحصيلی: لیسانس مدیریت دولتی

مسئول واحد بهای تمام شده

کارشناس اداره کل وصول و تشخیص درآمد
کارشناس حسابداری منطقه 16
مسئول حسابهای انتظامی حسابداری منطقه 16
رئیس اداره بهای تمام شده منطقه 16

شرح وظايف رئیس بهای تمام شده

   - رسیدگی و بررسی اسناد حسابداری به لحاظ فرم بهای تمام شده
   - هماهنگی و همکاری لازم با معاونت اجرایی منطقه به منظور تکمیل و ارائه جدول اطلاعات بهای تمام شده
   - هماهنگی و پاسخگویی به ناظرین معاونت های اجرایی در زمینه فعالیتهای مربوط به پروژه های شهری
   - رسیدگی و بررسی درخواست های معاونت های اجرایی منطقه در زمینه فعالیتهای مربوط به پروژه ها
   - بررسی درخواست های مربوط به ایجاد پروژه ها و فعالیتهای بهای تمام شده و ارسال به اداره کل امور مالی و اموال
   - همکاری با امور اداری معاونت منابع انسانی در زمینه مکاتبات مربوط به جابجایی پرسنلی منطقه
   - ثبت و بررسی اطلاعات مربوط به جابجایی پرسنل منطقه در سیستم بهای تمام شده و مکاتبات لازم با اداره کل امور مالی
   - بررسی و ثبت اسناد بهای تمام شده در سیستم جامع مالی
   - ثبت اطلاعات مربوط به تسهیم هزینه های نواحی و معاونت اجرایی منطقه و مکاتبه با اداره کل امور مالی در زمینه هزینه های غیر مستقیم در سیستم بهای تمام شده
   - محاسبه بهای تمام شده خدمات و پروژه های شهری منطقه

آمار و عملکرد واحد بهای تمام شده

درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16