عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
آمار پرتال
کاربران آنلاین بازدید
بازدیدکنندگان کاربر ناشناس: 0
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 0

کاربران آنلاین دیروز جدید:
اداره حقوقی

 • نام و نام خانوادگی: مجید ولی زاده
 • عنوان شغلی: رئیس اداره حقوقی
 • مدارک و رشته تحصيلی: کارشناسی : حقوق
 •                                 کارشناسی ارشد : دانشجوی ترم آخر حقوق جزا و جرمشناسی

سوابق اجرایی رئیس اداره حقوقی


  عضو و پرسنل رسمی سازمان پلیس قضائی سابق از سال 1362 الی 1370
  افسر اداره آگاهی در شعبه جعل اسناد از سال 1370 الی 1377
  کارشناس حقوقی در اداره حقوقی شهرداری منطقه 16 از سال 1378 الی 1380
  رئیس اداره حقوقی در شهرداری منطقه 16 از سال 1380 تاکنون
  عضو کمیسیون معوض، کمیسیون توافقات، مشارکتها، کمیته آزادسازی املاک و کمیته متناظر در شهرداری منطقه 16
  عضو کمیته مناقصات و مزایده در شهرداری منطقه 16
  عضو هیئت اجرائی سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی در شهرداری منطقه 16

شرح وظایف رئیس اداره حقوقی

شرکت در کمیسیونهای مناقصه، مزایده، معوض و توافق، معاملات، املاک و کمیته درآمد شهرداری منطقه
ارائه مشاوره حقوقی به شهروندان در زمینه مسائل شهرداری
دفاع از حقوق کارکنان منطقه در مراجع و محاکم قضایی و حقوقی عمومی
نظارت حقوقی بر تنظیم قراردادهای شهرداری منطقه با اشخاص حقیقی و حقوقی
اخذ و ارسال سوابق مورد نیاز اداره کل حقوقی جهت تهیه لوایح دفاعیه در رابطه با شکایات مطروحه در شعبه عدالت اداری
نظارت بر صدور آراء کمیسیونهای بند 20 ماده 55 مستقر در ساماندهی منطقه
پیگیری اعمال ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی درخصوص املاک معارض طرح
پیگیری تعیین تکلیف اموال مجهول المالک سد معبری در دادگاههای انقلاب ویژه اصل 49 و هماهنگی با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
هماهنگی جهت اخذ مجوز ورودی به ملک برای مأمورین شهرداری و اجرای آراء کمیسیونها ماده صد و بند 20 ماده 55 شهرداری از مراجع قضایی
پاسخ به استعلامات حقوقی
پیگیری حقوقی چکهای برگشتی
پیگیری قضایی وصول مطالبات معوقه منطقه در دوایر اجرایی ثبت و محاکم حقوقی و مراجع انتظامی و توقیف اموال بدهکار
پیگیری امور حقوقی ساخت و سازهای غیرمجاز نیروهای مسلح از وزارت دفاع و دادسرای نظامی

آمار و عملکرد اداره حقوقی

درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16