عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
آمار پرتال
کاربران آنلاین بازدید
بازدیدکنندگان کاربر ناشناس: 0
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 0

کاربران آنلاین دیروز جدید:
ماهنامه مرکز آموزش و مشاوره گل و گیاه
ماهنامه برگ سبزفروردین ماه 98
ماهنامه برگ سبزاسفند ماه 97
ماهنامه برگ سبزبهمن ماه 97
ماهنامه برگ سبز مهر ماه 97
ماهنامه برگ سبز شهریور ماه97
ماهنامه برگ سبز مرداد ماه 97
ماهنامه برگ سبز تیرماه 97
ماهنامه برگ سبز خردادماه 97
ماهنامه برگ سبز اردیبهشت 97
ماهنامه برگ سبز فروردین 97
ماهنامه برگ سبز اسفند 96
ماهنامه برگ سبز بهمن 96
ماهنامه برگ سبز دی 96
ماهنامه برگ سبز آذر 96
ماهنامه برگ سبز آبان 96
ماهنامه برگ سبز مهر 96
ماهنامه برگ سبز شهریور 96
ماهنامه برگ سبز مرداد 96
ماهنامه برگ سبز تیر 96
ماهنامه برگ سبز خرداد 96
ماهنامه برگ سبز اردیبهشت 96
ماهنامه برگ سبز فروردین 96
ماهنامه برگ سبز اسفند 95
ماهنامه برگ سبز بهمن 95
ماهنامه برگ سبز دی 95
ماهنامه برگ سبز آذر 95
ماهنامه برگ سبز آبان 95
ماهنامه برگ سبز مهر 95
ماهنامه برگ سبز شهریور 95
ماهنامه برگ سبز مرداد 95
ماهنامه برگ سبز تیر 95
ماهنامه برگ سبز خرداد 95
ماهنامه برگ سبز اردیبهشت 95
ماهنامه برگ سبز فروردین 95
ماهنامه برگ سبز اسفند 94
ماهنامه برگ سبز بهمن 94
ماهنامه برگ سبز دی 94
ماهنامه برگ سبز آبان 94
ماهنامه برگ سبز مهر 94
ماهنامه برگ سبز شهریور 94
ماهنامه برگ سبز مرداد 94
ماهنامه برگ سبز تیر 94
ماهنامه برگ سبز خرداد 94
ماهنامه برگ سبز اردیبهشت 94
ماهنامه برگ سبز فروردین  94
ماهنامه برگ سبز اسفند 93
ماهنامه برگ سبز بهمن 93
ماهنامه برگ سبز دی 93
ماهنامه برگ سبز آذر 93
ماهنامه برگ سبز آبان 93
ماهنامه برگ سبز مهر 93
ماهنامه برگ سبز شهریور 93
ماهنامه برگ سبز تیر 93
ماهنامه برگ سبز خرداد 93
درباره شهرداری
تماس با ما
مراکز آموزش و مشاوره گل و گیاه

نام مرکز و آدرس
تلفن
ناحیه 2( مرکز اصلی): میدان بهمن، خیابان دشت آزادگان جنوبی، جنب شهرداری ناحیه 2 ، مرکز آموزش و مشاوره گل و گیاه 55326663
ناحیه 3: شهرک بعثت، خیابان زنگنه، سرای محله بعثت 55313710
ناحیه 4: ابتدای خیابان یاخچی آباد، تقاطع طباطبایی، سرای محله رضوان 55505000
ناحیه 5: میدان بهشت پارک شهید رجایی 55351673
ناحیه 6: باغ آذری ، روبروی درب شمالی پارک بعثت، سرای محله باغ آذری 55333151
پارک میثاق:خیابان سمیعی ، انتهای خیابان شهید عابد پارک میثاق 55334318
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16