عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
آمار پرتال
کاربران آنلاین بازدید
بازدیدکنندگان کاربر ناشناس: 0
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 0

کاربران آنلاین دیروز جدید:
تقاطع غیرهمسطح ضربعلی‌زاده

مشخصات پروژه

 • کارفرما: شهرداری منطقه 16
 • نام پروژه: عملیات طرح و اجرای پروژه زیرگذر ضربعلی زاده
 • پیمانکار اصلی: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
 • نام مشاور: شرکت گذر راه

اهداف و مبانی طرح

لزوم اجرای طرحهای ترافیکی به منظور افزایش بیشتر دسترسی ها در مناطق مختلف شهری همواره در دستور کار شهرداریها قرار داشته است . به منظور رسیدن به این مهم احداث تقاطعهای غیرهمسطح به عنوان یک گزینه در حذف نقاط ترافیکی در تقاطع ها مطرح می باشد . بنا بر بررسی های انجام شده در سازمان کنترل ترافیک شهرتهران ، باتوجه به عبور راه آهن و متروی شهری از شمال به جنوب در منطقه 16 ، و محدود شدن دسترسیها در شرق و غرب کریدور راه آهن و به منظور اتصال این محدوده و کاهش حجم ترافیکی بزرگراه بعثت به عنوان معبر شریانی منطقه ، تصمیم مدیران شهری بر ایجاد مسیرهای دسترسی بصورت زیرگذر قرار گرفت . بر همین اساس پس از مطالعات میدانی و ترافیکی، محدوده منتهی به خیابان ضربعلی زاده از شرق و خیابان مداح از غرب جهت اتصال و ایجاد زیرگذر انتخاب و عملیات طراحی و عمرانی آن آغاز گردید .

مطالعات

به دلیل وجود کریدور راه آهن در منطقه 16 ، عملاً دسترسی شرقی – غربی محله خزانه از طریق دو محور خزانه در شمال و ابریشم در جنوب انجام میپذیرد . فاصله این دو محور در حدود 1/8 کیلومتر میباشد . علاوه براین به علت وجود پایانه مسافربری جنوب در خیابان بعثت و ترافیک دوطرفه در خیابان بعثت ، عبور ومرور در این محور به سختی صورت میپذیرد .
در طرح تفصیلی مصوب منطقه ، حدفاصل میدان عباسی تاخیابان شهید رجایی ، محور جدیدی در نظر گرفته شده و همچنین در تقاطع باخط راه آهن نیز زیر گذر پیشنهاد شده است . مسائل مربوط به عبوراززیر خط آهن ومترو ، که در حال بهره برداری است از یک سو و نیمرخ طولی بهترومنظرشهری مناسبتر ازسوی دیگر،میتواند تاثیرمستقیم در انتخاب نوع تقاطع روگذر یازیرگذررامشخص نماید . براین اساس ، عمده دلایل نیاز به احداث این طرح را میتوان در موارد زیر جمع بندی نمود :
 • مطابقت و همسویی باطرح تفصیلی مصوب .
 • اتصال و ارتباط منطقه خزانه که در اثر عبور خط راه آهن ومترو ازوسط آن به دوبخش شرقی و غربی تبدیل شده است.
 • کمک به تسهیل تردد در خیابان بعثت ناشی از جداکردن ترافیک منطقه جهت دسترسی به بخشهای شرقی و غربی خزانه
 • ایجاد یک کریدوردیگر درشرایط بحرانی که به موازات خیابان بعثت عملکردداشته باشد.
 • عدم امکان تعریض پل خیابان ابریشم که در فاصله 1/8 کیلومتری جنوب بعثت واقع شده است.
 • در طرح اتصال ، استفاده از زیرگذر با توجه به پروفیل مناسبتر ومنظر شهری بهتر مناسبتر خواهد بود.
 • بازگشایی انتهای خیابان دشت آزادگان و ارتباط آن بامنطقه شرق خط راه آهن ودرنهایت اتصال آن به خیابانهای بخارایی و فدائیان اسلام .
 • تفکیک ترافیک محلی و ترافیک شبکه درمنطقه وتسهیل دررفت وآمدهای کوتاه
 • تکمیل و تقویت شبکه معابر شریانی و محلی منطقه.
 • جایگزینی مناسب برای پل روگذر موجود خیابان بعثت دردوره اجرای طرح تطویل آن پل

مطالعات ترافیکی

با توجه به بررسی های بعمل آمده از شبکه معابر واقع در پروژه پیشنهادی تقاطع غیر همسطح (تقاطع شهید رجائی و ضربعلی زاده )تعداد سه گزینه مورد مطالعه قرار گرفت و با توجه به تغییرات شبکه معابر این محدوده در طرح تفضیلی ،در نهایت یکی از گزینه ها به عنوان راهکار برگزیده خواهد شد. ضمن اینکه مزایا و معایب مربوط به هر گزینه نیز ارائه شده است:

1. احداث تقاطع غیرهمسطح خط آهن

در این گزینه ،احداث تقاطع غیرهمسطح به صورت زیرگذر در محدوده تقاطع خیابان شهید موسوی و شهید ضربعلی زاده با مسیر خط آهن تهران – مشهد و خط 1 مترو تهران پیشنهاد شده است.

مزایا:
 • ایجاد ارتباط بین محدوده غرب و شرق خط آهن
 • افزایش دسترسی به مترو خزانه و امکان فراهم کردن تغذیه کننده مناسب همانند اتوبوس و ون
 • کاهش حجم تردد وسایل نقلیه در بلوار ابریشم و تقاطع بلوار ابریشم و بلوار دستواره
 • ایجاد مسیر ارتباطی مناسب عابرین پیاده بین شرق و غرب خط آهن

معایب:
 • مشکلات اجرایی مربوط به احداث زیرگذر
 • وجود تاَسیسات زیرزمینی مربوط به خط مترو

2. احداث دو تقاطع غیرهمسطح خط آهن و شهید رجایی

در این گزینه ،احداث تقاطعغ غیرهمسطح در هر دو تقاطع خط آهن – شهید ضربعلی زاده و شهید مداح – شهید رجایی پیشنهاد شده است.

مزایا:
 • اضافه شدن محور شرقی – غربی جدید به محورهای موجود
 • کاهش حجم تردد وسایل نقلیه در بلوار ابریشم و تقاطع بلوار ابریشم و بلوار دستواره
 • ایجاد مسیر ارتباطی مناسب عابرین پیاده بین شرق و غرب خط آهن

معایب:
 • عدم تناسب رده عملکردی معابری که به یکدیگر متصل می شوند(شهید پرستویی و شهید موسوی)
 • تغییر و دگرگونی بافت محلی خیابان کوشا و محله هزار دستگاه
 • جایگزیزنی مسیر دسترسی به میدان بهمن از بزرگراه بعثت به معبری با عملکرد جمع و پخش کننده

3. احداث تقاطع غیرهمسطح خط آهن و تقاطع همسطح شهید رجایی

در این گزینه ،در تقاطع خیابان های شهید موسوی و جوادی فرد با خط آهن ،تقاطع غیر همسطح و تقاطع خیابان مداح – شهید رجایی و ناصر – شهید رجایی،با توجه به تملک واحدهای مسکونی و احداث معبر جدید 40 متری به صورت تقاطع همسطح چهارراه خواهدبود.

مزایا:
 • اضافه شدن محور شرقی – غربی جدید به محورهای موجود
 • کاهش حجم تردد وسایل نقلیه در بلوار ابریشم و تقاطع بلوار ابریشم و بلوار دستواره
 • ایجاد مسیر ارتباطی مناسب عابرین پیاده بین شرق و غرب خط آهن

معایب:
 • عدم تناسب رده عملکردی معابری که به یکدیگر متصل می شوند.(شهید پرستویی و شهید موسوی)
 • تغییر و دگرگونی بافت محلی خیابان کوشا و محله هزار دستگاه
 • جایگزینی مسیر دسترسی به میدان بهمن از بزرگراه بعثت به معبری با عملکرد جمع و پخش کننده
 • ایجاد تقاطع همسطح در خیابان شهید رجایی در حالیکه در طرح تفضیلی تقاطع این خیابان با بزرگراه بعثت به صورت غیرهمسطح خواهد بود.
با توجه به اثرات مثبتی که گزینه 1 در مقایسه با گزینه های 2 و 3 دارد ،این راهکار را می توان به عنوان راهکار برگزیده در نظر گرفت. عدم نیاز به تملک کاربری های مسکونی و پایگاه ناحیه مقاومت بسیج و تغییرات ناچیزی که در بافت این محدوده به وجود می آید،از مهمترین دلایل انتخاب این گزینه است.ضمن اینکه با احداث تقاطع غیر همسطح در تقاطع خط آهن و خیابان شهید موسوی ،می توان به مهمترین هدف این پروژه که ایجاد ارتباط بین ناحیه غرب و شرق خط آهن است نائل آمد ،بطوریکه دسترسی ساکنین محدوده های شرق و غرب خط آهن به هر دو محدوده شرق و غرب آن امکان پذیر باشد.

معرفی پروژه و زیرپروژه های طرح

باتوجه به مشکلات موجود در منطقه در خصوص روان سازی ترافیک و اتصال دوسوی کریدور راه آهن وهمچنین مطالعات انجام گرفته ، طرح احداث تقاطع غیرهمسطح منتهی به فلکه اول عباسی و اتصال آن به محور شهید رجایی طی سالهای گذشته مطرح و مطالعات اولیه آغاز گردید . در سال 1390پس از بررسی طرح احداث تقاطع غیرهمسطح درکمیته بررسی طرحهای منطقه ، کد پروژه ای با همین نام و اعتبار 15 میلیارد ریال برای سال 1391 در نظر گرفته شد .برهمین اساس منطقه 16 طی توافقنامه شماره 474101 مورخ 27/04/1391 مدیریت ، طراحی و اجرای پروژه را به سازمان مهندسی و عمران شهر تهران واگذار نمود . در این موافقتنامه انتخاب مشاوران ، پیمانکاران و همچنین نظارت بر اجرای پروژه بر عهده سازمان مهندسی و عمران شهرتهران قرار گرفت. در این راستا دو پروژه عمده زیر جهت عملیاتی شدن طرح احداث تقاطع غیر همسطح ضربعلی زاده مد نظر منطقه قرارگرفته است:
 1. احداث تقاطع غیر همسطح ضربعلی زاده ( اعتباراولیه 15 میلیارد ریال )
 2. تملک اراضی معارض در مسیر طرح ( تاکنون بالغ بر 27 میلیارد ریال جهت این مهم هزینه گشته و الباقی املاک بارقم تقریبی 15 میلیارد ریال قابل تملک میباشند )
با توجه به مطالب عنوان شده در سال 1392 طی جلسات متعدد با مشاورین طرح و همچنین راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از معارضین طرح نسبت به برطرف نمودن موانع پیش روی طرح اقدام گردید و در حال حاضر کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی طرح توسط مشاور تهیه گدیده است و آماده برای شروع عملیات اجریی طرح میباشیم . با توجه به شروع قریب الوقوع احداث پل روگذر جدید برروی بزرگراه بعثت حدفاصل چهارراه روغن نباتی تا میدان بهمن ، مقرر گردید تا همزمان پروژه مذکور نیز توسط پیمانکار عملیاتی گردد .و انشاء الله شاهد بهره برداری از یکی از پروژه های کلیدی در منطقه جنوب کلانشهر تهران خواهیم بود .

درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16