عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
آمار پرتال
کاربران آنلاین بازدید
بازدیدکنندگان کاربر ناشناس: 0
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 0

کاربران آنلاین دیروز جدید:
زیرگذر جوادیه

مشخصات پروژه

 • پیمانکار اصلی: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
 • پیمانکار فرعی: مشارکت ارسا ساختمان-شهران سازه
 • نام مشاور: مهندسين مشاور گذر راه
 • تاریخ شروع پروژه: 1392/01/28

مشخصات فنی

: این زیر گذر شامل دو دستگاه پل 1 دهانه بطول های 10 متر و 80 متر و عرض دهانه 20/8 متر در مسیرهای مستقیم و متغیر در محل قوس می باشد .(شامل یک خط سواره روبه عرض 65/3 متر ،پیاده رو به عرض 6/0 متر در هر طرف ).عرشه پل متشکل از دال بتنی درجا بتن مسلح است . عرشه پل ها: عرشه پل ها متشکل از دال بتنی مسلح درجا به ارتفاع 1 متر می باشد . تکیه گاههای عرشه ،اتصال با پایه ها و محل درزهای انبساط :پلهای طرح بصورت قالب پیوسته یکدهانه متشکل از عرشه دال بتنی مسلح درجا بر ردیف شمع ستون های واقع در امتداد کوله های طرفین است. پل شمالی به طول حدود 13 متر فاقد درز انبساط است . پل جنوبی زیر گذر ریل های راه آهن به طول 80 متر توسط دو درز انبساط به سه قسمت مساوی تقسیم می گردد . دیوار های حائل طرفین پل ها : مسیر زیر گذر در طول ما بین دو پل طرح و در شمال و جنوب آنها ما بین دو ردیف دیوار حائل واقع می گردد .دیوار های حائل مذکور به منظور حفظ خاک دست نخورده پشت دیوار –مشابه کوله های پلها – به روش ردیف شمع ستونهای بتنی مسلح درجا با عملکرد طره ای و دیوار پوسته نمای قائم متکی بر آنها اختیار شده است.

کار پروژه شامل موارد عمده زیر است

 1. عملیات تخریب
 2. نقشه برداری وتهیه نقشه توپوگرافی 1:500
 3. عملیات خاکی با ماشین و دست
 4. حفاری ماشینی شمع
 5. حفاری دستی شمع
 6. حفاری و شمع کوبی و سپر کوبی
 7. حفاری تونل
 8. نصب داربست موقت
 9. کارهای فولادی با میلگرد
 10. کارهای فولادی سبک
 11. قالب بندی
 12. بتن ریزی درجا و فرآوری سریع بتن
 13. عایقکاری
 14. آببندی با واتر استاپ
 15. زیر سازی مسیر
 16. روسازی آسفالتی مسیر
 17. علائم و تجهیزات ایمنی
 18. تخریب پل قدیم راه آهن
 19. حمل و نقل

برنامه ریزی عملیات اجرایی باید بگونه ای باشد که عبور و مرور انواع قطارها با کمترین اختلال مواجه شده و کلیه الزامات ایمنی قطارها ضمن اجراء رعایت گردد. بخشهاي مختلف پروژه :خط 101 و خط 102 و خط 103 و خط 104 و بخش 01 و بخش 02و بخش 03و بخش 04و بخش 05

جدول احجام اصلی :

شرح عملیات واحد برآورد ميزان مغايرت ملاحظات
اوليه نهايي
حفاری شمع m 2763 - - -
خاکبرداری 27594 - - -
کیج گذاری و آرماتور بندی ton 564 - - -
بتن ریزی 3741 - - -
تخریب بتن و آسفالت 440 - - -
درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16