اداره آموزش

معرفی رئيس آموزش :


  • نام و نام خانوادگی: زهرا سبحان وردی
  • عنوان شغلی: رئيس اداره آموزش
  • مدرک تحصیلی: کارشناس روانشناسی بالینی
  •                        کارشناس ارشد مشاوره و راهنمائی

سوابق کاری :

کارشناس معاونت حمل و نقل و ترافیک  
مسئول دفتر حوزه هماهنگی و برنامه ریزی 
مسئول آمار معاونت هماهنگی و برنامه ریزی
کارشناس اموزش معاونت هماهنگی و برنامه رزی
مدیر اموزش معاونت هماهنگی و برنامه ریزی
رئیس دفتر تحقیق و توسعه معاونت هماهنگی و برنامه ریزی
دبیر جامعه ایمن شهرداری منطقه 16
کارشناس اداره رفاه معاونت توسعه منابع انسانی
مسئول اداره رفاه معاونت توسعه منابع انسانی
رئیس اداره آموزش منطقه 16


شرح وظایف
:
 
برنامه ریزی جهت نیاز سنجی آموزشی در زمینه شغلی-مهارتی
برنامه ریزی آموزشی و تخصصی برای مدیران ارشد
برنامه ریزی آموزشی در جهت توسعه فرهنگی اجتماعی خانواده کارکنان
نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی
نظارت بر نحوه انتخاب اساتید و موسسات آموزشی
نظارت بر استقرار استاندارد 10015 و تمدید آن
ایجاد ارتباطات لازم برون سازمانی
نظارت بر سامانه EMIS
کنترل و پایش در طول اجرای دوره ها و آزمون ها
برنامه ریزی و نظارت بر اجرای اثربخشی دوره ها
نظارت بر انجام کار استاندارد توسط مشاور
برنامه ریزی و اخذ مجوز و اجرا در خصوص تولید محتوا
نیازسنجی های موردی در طول سال
نظارت و رسیدگی به امور ساختمان اداره آموزش
اجرای دستورات و راهبردهای ابلاغی از سوی معاون توسعه منابع انسانی
نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه ها
گزینش کارآموزان جهت گذراندن کارآموزی منطقه

آمار و عملکرد اداره آموزش

 

اخبار اداره آموزش


برگزاری کارگاه آموزشی action learning برای ماژول های طرح کسب و کار
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری کارگاه آموزشی action learning برای برخی از ماژول های استاندارد 29990:2010 در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: کارگاه آموزشی action learning برای ماژول های طرح کسب و کار و ممیزی و مدیریت منابع انسانی ویژه در شهرداری منطقه 16 با حضور معاون محترم منابع انسانی، مدیر آموزش، کارشناسان اداره آموزش و سه نفر از رابطین محترم آموزش در تاریخ 07/08/96 با نظارت استاد محترم جناب آقای دکتر نوری برگزار شد. ماژول های مربوطه جزو 15 فرآیند دیگر استاندارد 29990:2010 هستند که آموزش آن ها در دستور کار قرار دارد تا در سال آتی پیاده سازی این استاندارد صورت گیرد. قابل ذکر است دیگر ماژول های آن در قالب کارگاه های آموزشی در حال برگزاری است.

برگزاری دوره آموزشی مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری دوره آموزشی مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: دوره آموزشی مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی از سوی اداره آموزش منطقه با حضور 80 نفر از پرسنل در دو سطح؛ سطح یک( 60 نفر) و سطح دو(20 نفر) به مدت 50 ساعت در 24 جلسه برنامه ریزی شده است. این دوره از تاریخ 13/08/96 آغاز گردیده و در روزهای شنبه و دوشنبه هر هفته برگزار می گردد. هدف از برگزاری این دوره تقویت توانایی پرسنل در چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی شامل خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن می‌باشد. دوره مذکور با بهره‌گیری از امکانات آموزشی مرتبط ( کتاب، ابزار سمعی) برگزار شده است.

برگزاری دوره آموزشی کلینیک یادگیری ممیزی داخلی با میزبانی منطقه 16
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری دوره آموزشی کلینیک یادگیری ممیزی داخلی با میزبانی اداره آموزش منطقه 16 در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: کلینیک یادگیری ممیزی داخلی با میزبانی منطقه 16 و حضور همکاران منطقه 15 و اداره انتصابات در مورخ 21/08/96 با نظارت تیم آموزشی استاندارد 29990:2010 در اداره آموزش منطقه برگزار شد. ضمن برگزاری این کلینیک با نظارت تیم آموزشی، ممیزی اداره آموزش صورت پذیرفت که نتیجه ممیزی پس از بررسی فرآیندهای پانزده گانه استاندارد در منطقه 16 ، با بیشترین انطباق مواجه شد. مقرر شده است تا این استاندارد بصورت کامل در سال 1397 در شهرداری منطقه 16 پیاده سازی گردد که ضرورت آموزش آن برای تیم آموزش منطقه در سال 1396 وجود داشت.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با محدوده های شهری
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با محدوده های شهری در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: محدوده شهر پهنه ای است که شهرداری بر هرگونه ساختمان در آن نظارت دارد و تنها با اجازه شهرداری می توان اقدام به احداث بنا نمود. منظور از احداث بنا، هرگونه عملیات ساختمانی حتی دیوار کشی می باشد. براساس ماده 100 قانون شهرداریها نیز مالکین کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. بنابراین ضرورت دارد تا پرسنل شهرداری با مفاهیم محدوده و حریم شهری به خوبی آشنایی داشته باشند. دوره آموزشی آشنایی با محدوده های شهری از سوی اداره آموزش منطقه با حضور 29 نفر از پرسنل به مدت 16 ساعت برنامه ریزی شده که در 22/08/96 آغاز گردید. هدف از برگزاري اين دوره، آشنايي شرکت کنندگان با حوزه هاي استحفاظي، محدوده هاي خدماتي و قانوني، قوانين و مقررات و دستورالعملهاي مرتبط، اصول نظارت بر محدوده هاي شهري و کميسيونهاي مرتبط با آن است.

برگزاري كلاس هاي آموزشي آزمون تبديل وضعيت استخدامي كاركنان
معاون توسعه منابع انساني، از برگزاري كلاس هاي آموزشي آزمون تبديل وضعيت استخدامي كاركنان، در شهرداري منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: با عنايت به نزديكي موعد برگزاري آزمون تبديل وضعيت استخدامي كاركنان، مدير آموزش منطقه نسبت به برگزاري كلاس هاي آمادگي پيش از آزمون در تمامي مواد و سرفصل هاي اعلام شده ويژه همكاران داوطلب اقدام نمود. اين دوره ها شامل دروس رايانه، معارف، زبان انگليسي، ادبيات فارسي و قوانين و مقررات شهرداري بوده که در هفته جاري در سالن آمفي تئاتر منطقه حال برگزاري مي باشد.

برگزاري جلسات نيازسنجي آموزشي سال 1396
معاون توسعه منابع انساني، از برگزاري جلسات نيازسنجي آموزشي سال 1396، در شهرداري منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: گسترش كرامت وكفايت انساني، ظرفيت سازي وتوانمندسازي نيروي انساني بخش دولت، افزايش كارآمدي واثربخشي فعاليت ها، توسعه مهارت ها وگسترش دانش شغلي كاركنان متناسب با نيازهاي روبه رشد، زماني حاصل مي شود كه هر سازمان با تنظيم برنامه آموزش وبهسازي، نيازهاي توسعه اي را در سطح فرد، شغل و سازمان با توجه به دو اصل استمرار وجامعيت آموزش ها تهيه و تدوين نمايد و از تمام ظرفيت ها در جهت پياده سازي بهينه آن استفاده برد. واقعيت ها نشان مي دهد با گذشت زمان، ضرورت پرداختن به نيازهاي جديدتر در عرصه هاي مختلف حرفه اي، تخصصي و دانشگري براي مديران و مجريان روز به روز بيشتر مي شود. سازمان هاي موفق به اين مهم دست يافته اند و به جاي تأكيد بر اهداف كمّي، بر ظرفيت سازي و ارتقاء توانمندي هاي حرفه اي وتخصصي منابع انساني در همه سطوح تأكيد دارند. براي حصول به اين هدف عالي هم در بعد خواستن نظير توجه به ضريب انگيزشي، درك نيازها وعلائق و هم در بعد توانستن (توسعه مهارت ها، تكنيك ها و روش هاي علمي) به صورت همه جانبه، برنامه آموزش و بهسازي نيروي انساني را در دستور كار خود قرار داده اند تا تحقق اصول و راهبردهاي مزبور ميّسر گردد. لذا با عنايت به فرا رسيدن سال جديد و لزوم نيازسنجي دوره هاي آموزشي، اداره آموزش منطقه در هفته جاري اقدام به برگزاري جلسات كارگروه برنامه ريزي و نيازسنجي دوره هاي آموزشي به همراه تمامي روساي ادارات، يك نفر از افراد خبره و يك نفر از افراد خبره بازنشسته آن حوزه نمود. اين جلسات توجيهي در کليه معاونت ها برگزار گرديد که در نهايت پس از جمع بندي و جمع آوري فرم هاي مربوط به دوره هاي آموزشي سال 96، تمامي دوره هاي نيازسنجي شده به مديريت آموزش ارسال خواهد شد.

برگزاري دوره آموزشي تخصصي آشنايي با ساختار تشكيلات و مقررات شهرداري
معاون توسعه منابع انساني، از برگزاري دوره آموزشي تخصصي آشنايي با ساختار تشكيلات و مقررات شهرداري، در شهرداري منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: اولين اقدام پس از تأسيس شهرداري در هر منطقه همانند ديگر سازمان هاي دولتي تهيه سازمان تفصيلي (اداري) متناسب با وظايف و مأموريت هاي محوله و حجم فعاليت شهرداري بر اساس ضوابط مندرج در قانون برنام? سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و آئين نامه هاي مصوب شوراي عالي اداري مي باشد. ساختار سازماني روابط ميان واحدهاي سازماني كه حدود اختيارات، سلسله مراتب، سطوح مديريتي و نحوه تقسيم و توزيع وظايف واحدها را نشان مي دهد و شامل نمودار سازماني، شرح وظايف و پست هاي سازماني است. دوره آموزشي تخصصي آشنايي با ساختار تشكيلات و مقررات شهرداري از سوي اداره آموزش منطقه با حضور 42 نفر از پرسنل به مدت 16 ساعت برنامه ريزي شده که در هفته جاري برگزار گرديد. در اين دوره مباحث ساختار و تشکيلات شهرداري ها، ضوابط ايجاد واحدهاي سازماني در واحد تابعه، ضوابط ايجاد واحدهاي سازماني در سازمان وابسته، ضوابط كمي ساختار سازماني و ... تدريس گرديد.

برگزاري دوره آموزشي تخصصي تاکسيراني
معاون توسعه منابع انساني، از برگزاري دوره آموزشي تخصصي تاکسيراني، در شهرداري منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: رشد جمعيت و گسترش روزافزون زندگي شهري، مساله حمل و نقل همگاني را به يکي از ضروري ترين مباحث مديريت شهري مبدل نموده به طوري که مديران شهري به صورت مستمر به دنبال ارائه خدمات مناسب و بهبود حمل و نقل در شهر مي باشند. اين در حالي است که گستردگي و تنوع ضوابط و آيين نامه هاي موجود در زمينه موضوعات حمل و نقلي سبب پراکندگي و عدم هماهنگي در اجراي طرح ها شده و مشکلاتي را به وجود مي آورد. دوره آموزشي تخصصي تاکسيراني از سوي اداره آموزش منطقه با حضور 20 نفر از پرسنل به مدت 12 ساعت برنامه ريزي شده که در هفته جاري برگزار گرديد. در اين دوره مباحث ضوابط طراحي، خط کشي ايستگاه هاي تاکسي، تابلوي ايستگاه تاکسي و ... تدريس گرديد.

برگزاري دوره آموزشي تخصصي مديريت مالي
معاون توسعه منابع انساني، از برگزاري دوره آموزشي تخصصي مديريت مالي، در شهرداري منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: قلمرو مديريت مالي را مي توان با توجه به اهميت امور مالي در اداره بنگاه هاي اقتصادي، تجربه تاريخي مديريت مالي در شرکت ها، وظايف مدير مالي، ابزارها و روش هاي علمي استفاده شده در اين حوزه، کاربرد روزافزون يافته هاي اين رشته علمي در بسياري از تصميمات استراتژيک و بلندمدت، تدارک اطلاعات مالي سودمند در تصميم گيري و نقش آن در تحقيق اهداف واحدهاي انتفاعي، تبيين و مشخص نمود. نقش موثر مديريت مالي در تصميم گيري و مديريت موجب گرديد که اين شغل به عنوان يکي از مشاغل اصلي در ساختار سازماني قرار گيرد. دوره آموزشي تخصصي مديريت مالي از سوي اداره آموزش منطقه با حضور 30 نفر از پرسنل به مدت 12 ساعت برنامه ريزي شده که در هفته جاري برگزار گرديد. در اين دوره مباحث تبيين جامع وظايف مديريت مالي، انواع تصميمات مالي، برنامه ريزي سود، بودجه بندي سرمايه اي و ... تدريس گرديد.

چهارمين کنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه انساني
معاون توسعه منابع انساني، از شرکت در چهارمين کنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه انساني، در شهرداري منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: يکي از دستاوردهاي مهم کشورهاي توسعه يافته و پيشرفته در حوزه آموزش و يادگيري، شناسايي و معرفي برترين تجارب در حوزه هاي مختلف است. بر اين اساس همه ساله همايشي در راستاي آموزش و توسعه منابع انساني و رده بندي سازمان هاي مختلف از جمله شهرداري تهران در سطح ملي بر گزار ميگردد که برخي از مهم ترين اهداف اين همايش به شرح ذيل مي باشد:

1. ايجاد بانک تجارب برتر در زيرمعيارهاي مدل تعالي آموزش و توسعه.
2. توسعه فرصت هاي آموختن و برگزاري سفرهاي يادگيري به منظور معرفي و هم آموزي از اين تجارب.
3. شناسايي قابليت هاي بالقوه و بالفعل سازمان هاي ايراني به منظور آمايش کلان اين حوزه.
4. مديريت دانش؛ شناسايي، مستندسازي و تسهيم تجارب برتر از طرق متعددي همچون کتاب، سمينارها، نشست هاي تخصصي، سخنران و ...
شهرداري منطقه16 تهران نيز به عنوان يکي از مناطق پيشرو، با توجه به تعهد مديران ارشد خود به مفاهيم آموزش و يادگيري معتقد است جهت دستيابي به توسعه پايدار و تحقق چشم اندازها مي بايست بيش از پيش به توسعه و رشد سرمايه هاي انساني اهتمام ورزيد و بر اين اساس مدل تعالي آموزش و توسعه منابع انساني را به عنوان مدل سرآمدي خود در سال 94 سرلوحه برنامه ها قرار داده و اقدام به يادگيري و اجراي رويکردهاي تعالي مطابق با معيارهاي اين مدل نموده است که در اين راستا اين منطقه در سال 1394 موفق به اخذ گواهي اهتمام به آموزش و توسعه گرديد. در روزهاي شنبه و يکشنبه مورخ نهم و دهم بهمن ماه سال جاري نيز در چهارمين کنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه انساني که در محل مرکز همايش هاي بين المللي رازي با حضور اساتيد دانشگاه هاي کشور در حوزه آموزش و منابع انساني، مديران ارشد و مديران آموزش و توسعه منابع انساني سازمان هاي مختلف، قائم مقام محترم منطقه، مديريت آموزش و کارشناسان و رابطين آموزشي اين منطقه، جمعي از ارزيابان جايزه تعالي آموزش و توسعه و ... برگزار شد، اداره آموزش معاونت توسعه منابع انساني شهرداري منطقه 16 تهران، با افتخار موفق به دريافت تقديرنامه 2ستاره تعالي آموزش گرديد

برگزاري دوره آموزشي تخصصي مديريت و برنامه ريزي راهبردي
معاون توسعه منابع انساني، از برگزاري دوره آموزشي تخصصي مديريت و برنامه ريزي راهبردي ، در شهرداري منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: تنوع و پيچيدگي تصميمات بازرگاني و پويايي محيط کسب و کار نياز به استفاده از فرآيند مديريت راهبردي و توجه به آن را امري ضروري و اجتناب ناپذير ساخته است، چرا که اداره و مديريت فعاليتهاي پيچيده در درون سازمان ها تنها يکي از مسئوليت ها و چالش هاي مديران در دنياي امروز است.دومين چالش را عوامل و متغيرهاي محيط عملياتي يا وظيفه اي به مديريت تحميل مي نمايند، متغيرهايي مانند رقبا،مصرف کنندگان،منابع کمياب و سازمان هاي دولتي که مستقيما بر عملکرد شرکت ها موثرند و لازم است نيازها و اولويت هاي آن ها پيش بيني شود و درحدامکان برآورده گردد. در واقع مديريت راهبردي به عنوان مجموعه اي از تصميمات و اقدامات تعريف مي شود که نتيجه آن تنظيم و اجراي طرحهايي است که براي رسيدن به هدف هاي شرکت طراحي شده اند. لذا به جهت آشنايي بيشتر فراگيران با دوره مذکور اداره آموزش نسبت به برگزاري اين دوره جهت 43 نفر از پرسنل مربوطه در نواحي به مدت 12 ساعت اقدام نمود. فراگيران در اين دوره با مفاهيم اساسي مديريت راهبردي، تجزيه و تحليل محيط خارجي،تجزيه و تحليل محيط داخلي،تدوين هدف هاي بلند مدت و راهبردهاي اصلي،عملياتي کردن راهبرد و نهادينه کردن راهبردها و ...آشنا شدند.

شرکت در جايزه ملي تعالي آموزش
معاون توسعه منابع انساني، از شرکت در جايزه ملي تعالي آموزش ، در شهرداري منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: سازمان هاي پيشرو با بکارگيري مدل هاي کيفيت به عنوان چارچوبي جامع براي مديريت سازمان خود،به سوي تعالي حرکت کرده و به اصول کيفيت و به مفاهيم محوري تعالي سازماني در فضايي مبتني بر ارزش هاي سازماني،عينيت مي بخشند.اين سازمان ها دستيابي به اهداف پايدار را در گرو اجرا و بهبود رويکردهايي مي دانند که در چارچوب معيارهاي مدل تعالي يکپارچه شده است. مدل هاي تعالي چارچوبي نظام مند جهت ارزيابي عملکرد سازمان در دو حوزه توانمندسازها و نتايج حاصل از اين توانمندسازها ارائه مي دهند. در همين راستا شهرداري منطقه16 تهران به عنوان يکي از مناطق پيشرو با توجه به تعهد مديران ارشد خود به مفاهيم آموزش و يادگيري و اعتقاد به اينکه جهت دستيابي به توسعه پايدار و تحقق چشم اندازها مي بايست سرمايه هاي انساني بيش از پيش توسعه يابند؛ مدل تعالي آموزش و توسعه را به عنوان مدل سرآمدي خود در سال 94 سرلوحه برنامه ها قرار داد و بر اين اساس اقدام به يادگيري و جاري سازي رويکردهاي تعالي مطابق با معيارهاي اين مدل نموده است. اين منطقه در سال 1394 موفق به اخذ گواهي اهتمام به آموزش و توسعه شده و مطابق اهداف ترسيم شده در نقشه راه تعالي سازمان؛ در نظر دارد در سال 1395 به اخذ تقدير نامه اشتهار به آموزش و توسعه نايل گردد. با توجه به تلاش در جهت کسب تقديرنامه، اداره آموزش شهرداري منطقه16 از مميزين جايزه ملي تعالي آموزش دعوت به عمل آورد و جلسه اي را با حضور تيم آموزش و رابطين منطقه و نواحي برگزار نمود.

برگزاري دوره آموزشي تخصصي آشنايي با تخلفات اداري
معاون توسعه منابع انساني، از برگزاري دوره آموزشي تخصصي آشنايي با تخلفات اداري، در شهرداري منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: فساد در جوامع بشري، قدمتي به اندازه طول تاريخ تمدن بشري داشته است و علي رغم گذر از قرن ها، اکنون در تمامي کشور هاي جهان به درجات مختلف، يکي از مسائل اصلي و از جمله موانع رشد و توسعه محسوب مي شود. فساد، نا بساماني هاي بسياري براي جوامع بشري به دنبال داشته و در ابعاد و سطوح مختلف گاه حتي تا ظهور جنگ هاي پي در پي، خشونت ها و قيام عليه تمدن هاي حاکم و از بين رفتن سازمان ها و در هم ريختن جوامع نيز پيش رفته است. امروز تأکيد کشورهاي مختلف براي پيشگيري از فساد، بر سه رکن اصلي آموزش، انتخاب افراد بر اساس شايستگي و بالاخره اصلاح نظام عملياتي و مکانيزه کردن آن باعث شده است که مبارزه با فساد، شکل اصولي و عملي خود را طي نمايد که در اين راستا، بررسي جنبه هاي گوناگون فساد اداري مي تواند ضمن کمک به شناخت اين موضوع و ارائه ديد جديدي نسبت به معضل فساد اداري در سازمان ها به روابط درون و برون سازماني کارکنان کمک شايان توجهي داشته باشد. لذا به جهت آشنايي بيشتر فراگيران با دوره مذکور اداره آموزش نسبت به برگزاري اين دوره جهت 42 نفر از پرسنل مربوطه در نواحي به مدت 16 ساعت اقدام نمود. فراگيران در اين دوره با مفاهيم اساسي در مبارزه با فساد اداري، تفاوت تخلفات اداري و فساد اداري، انواع فساد و... آشنا شدند.

برگزاری دوره آموزشی تخصصی حسابداری مدیریت و سنجش عملکرد
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری دوره آموزشی تخصصی حسابداری مدیریت و سنجش عملکرد، در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: منظور از اطلاعات مدیریت هزینه که توسط حسابداران مدیریت تهیه می شود، اطلاعاتی است که مدیران را قادر می سازد تا وظایف خود را به گونه ای موثر در سازمانهای غیر انتفاعی و واحدهای تجاری انجام دهند. در این راستا اداره آموزش جهت آشنایی بیشتر پرسنل معاونت مالی و اقتصادی شهر و پرسنل مربوطه در نواحی نسبت به برگزاری دوره آموزشی تخصصی با عنوان حسابداری مدیریت و سنجش عملکرد جهت 30 نفر از ایشان و به مدت 16 ساعت اقدام نمود. فراگیران در این دوره با مدیریت اطلاعات مالی نظیر هزینه ها، بهای تمام شده و درآمدها و نیز اطلاعاتی درباره میزان بهره وری، کیفیت و سایر عوامل کلیدی که در موفقیت سازمان دخیل هستند، آشنا شدند.

برگزاری دوره آموزشی تخصصی طرح هندسی خیابان شهری
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری دوره آموزشی تخصصی طرح هندسی خیابان شهری، در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: به همت اداره آموزش منطقه، دوره تخصصی طرح هندسی خیابان شهری جهت آشنایی بیشتر فراگیران با مفاهیم این دوره تخصصی ویژه 30 نفر از مدیران و کارشناسان معاونت حمل و نقل وترافیک و نواحی، به مدت 32 ساعت در شهریور ماه سال جاری، برگزار گردید. هدف از برگزاری این دوره آشنایی فراگیران با سرفصل هایی نظیر اشكالات بتن و علل آن و روش‌های پیشگیری، جنبه‌های مختلف بتن و تكنولوژی مربوطه، مصالح بتن، مواد مضاف و ... می باشد.

برگزاری دوره آموزشی تخصصی نقش ها و وظايف مهندس ناظر
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری دوره آموزشی تخصصی نقش ها و وظايف مهندس ناظر، در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: با توجه به نیازسنجی و برنامه ریزی صورت گرفته توسط اداره آموزش، دوره آموزشی نقش ها و وظايف مهندس ناظر در رسته شهرسازی به منظور آشنایی بیشتر پرسنل مربوطه در خصوص وظایف مهندس ناظرجهت 30 نفر از ایشان و به مدت 8 ساعت برگزار گردید. فراگیران در این دوره با تعاریفی همچون سازمان نظام مهندسی، نظارت مستمر، استمرار مرحله ای، استمرار زمانی، مرجع صدور پروانه ساختمانی و سرفصل هایی نظیر شرح خدمات ناظر هماهنگ کننده، شرح خدمات ناظر معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و ... آشنا شدند.

برگزاری دوره آموزشی تخصصی محاسبه بازگشت سرمایه در آموزش
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری دوره آموزشی تخصصی محاسبه بازگشت سرمایه در آموزش، در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: به ارزیابی میزان بازگشت سرمایه گذاری و تحلیل سرمایه گذاری و منافع به دست آمده ناشی از آموزش، محاسبه بازگشت سرمایه یا ROI گفته می شود؛ که به دلایل متعددی باید به محاسبه ROI توجه شود از جمله: مشخص کردن آیتم های سرمایه گذاری در آموزش، توجه دادن مشتریان آموزش به مفهوم انتقال آموخته ها، توجه به ضرورت ارائه گزارش به مدیران و ... . از این رو اداره آموزش جهت آشنایی بیشتر پرسنل منطقه 16 با محاسبه بازگشت سرمایه در آموزش، نسبت به برگزاری دوره مذکور در رسته تخصصی منابع انسانی جهت 25 نفر از پرسنل معاونت توسعه منابع انسانی و رابطین آموزشی در نواحی، به مدت 8 ساعت اقدام نمود. هدف از برگزاری این دوره آشنایی فراگیران با تفاوت میان آموزش و یادگیری، نرخ بازگشت سرمایه، برنامه ریزی محاسبه نرخ ROI، ابزارها و روش های سنجش وضعیت می باشد.

برگزاری دوره آموزشی تخصصی راهكارهاي جلب ngoها و حمايت هاي مردمي
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری دوره آموزشی تخصصی راهكارهاي جلب ngoها و حمايت هاي مردمي، در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: گسترش و تعمق مشارکتهای مردمی، نیازمند سازماندهی، نهادسازی و ایجاد شرایط ساختاری مناسب است. با آنکه مشارکت الزاما در چهارچوب سازمانها و تشکلها صورت نمی گیرد، تشکلها و سازمانهای مردمی آن را نهادینه می کنند. امروزه ارتباط مردم با حکومت و دستگاههای دولتی از طریق نهادها و سازمانهایی صورت می گیرد که به سازمانهای غیردولتی(NGOs) معروف شده اند. در این راستا اداره آموزش منطقه 16 جهت آشنایی بیشتر 27 نفر از پرسنل شاغل در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و نواحی با راهكارهاي جلب ngoها و حمايت هاي مردمي، نسبت به برگزاری این دوره به مدت 16 ساعت اقدام نمود. فراگیران در این دوره با سرفصل هایی نظیر تبیین مشارکت مردمی و سازمانهای غیردولتی، برنامه ریزی مشارکتی، برون سپاری و واگذاری وظایف دولتی به بخش غیردولتی و تجربه جهانی در مورد مشارکت مردمی و سازمانهای غیردولتی آشنا شدند.

برگزاري دوره آموزشي تخصصي برنامه ريزي مديريت شهري براي افزايش رفاه اجتماعي
معاون توسعه منابع انساني، از برگزاري دوره آموزشي تخصصي برنامه ريزي مديريت شهري براي افزايش رفاه اجتماعي، در شهرداري منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: برنامه ريزي اجتماعي، سازماندهي آگاهانه امکانات و اقدامات براي رسيدن به هدفهاي از پيش تعيين شده(هدفهاي اجتماعي) مي باشد. از اين رو اداره آموزش منطقه 16 با برنامه ريزي هاي دقيق و صحيح خود در جهت آگاهي پرسنل براي افزايش رفاه اجتماعي نسبت به برگزاري دوره مربوطه به مدت 16 ساعت جهت 30 نفر از پرسنل معاونت امور اجتماعي و فرهنگي و پرسنل مربوطه در نواحي، اقدام نمود. فراگيران در اين دوره با سرفصل هايي نظير حقوق شهروندي، برنامه ريزي فرهنگي و ضرورت آن، توسعه پايدار شهري و رفاه اجتماعي شهروندي و ... آشنا شدند. برگزاري دوره آموزشي تخصصي مهندسي عمومي حمل و نقل و ترافيک معاون توسعه منابع انساني، از برگزاري دوره آموزشي تخصصي مهندسي عمومي حمل و نقل و ترافيک، در شهرداري منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: مهندسي ترافيک طيف گسترده اي از عمليات هاي مهندسي را شامل مي گردد که بر ايمني عموم و بهينه سازي استفاده از منابع حمل و نقل و جابجايي افراد و اجناس، تمرکز دارند. لذا با وجود اين گستره تاثير گذار مهندسي ترافيک، اداره آموزش نسبت به برگزاري دوره مهندسي عمومي حمل و نقل و ترافيک به مدت 16 ساعت جهت 20 نفر از پرسنل معاونت حمل و نقل و ترافيک و پرسنل مربوطه در نواحي، اقدام نمود. فراگيران در اين دوره با سرفصل هايي نظير معرفي مهندسي حمل و نقل، نقش حمل و نقل و عوامل موثر آن در جوامع، پارامترهاي اصلي جريان ترافيک آشنا شدند

برگزاري دوره آموزشي اتوماسيون امور دفتري و روزانه(outlook)
معاون توسعه منابع انساني،از برگزاري دوره آموزشي اتوماسيون امور دفتري و روزانه(outlook)، در شهرداري منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: اداره آموزش معاونت توسعه منابع انساني منطقه 16 اقدام به برگزاري دوره آموزشي " اتوماسيون امور دفتري و روزانه (outlook)"در شهريور ماه سال جاري در مرکز آموزش منطقه نمود. وي هدف از برگزاري اين دوره را ارتقاي سطح دانش و مهارت 22 نفر از کارکنان شاغل در کليه معاونت ها و حوزه ها در زمينه آشنايي با نرم افزار (outlook)و امکانات و ويژگي هاي آن اعلام کرد و افزود: در اين دوره آموزشي مباحثي پيرامون نحوه تنظيمات نرم افزار (Outlook )، نحوه ارسال و دريافت نامه از طريق نرم افزار(Outlook) و ... به پرسنل ارائه گرديد. برگزاري دوره آموزشي تخصصي انواع روشهاي تامين مالي براي پروژه ها معاون توسعه منابع انساني، از برگزاري دوره آموزشي تخصصي انواع روشهاي تامين مالي براي پروژه ها، در شهرداري منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته توسط اداره آموزش، دوره آموزشي تخصصي انواع روشهاي تامين مالي براي پروژه جهت30 نفر از پرسنل در حوزه هاي مربوطه به مدت 16 ساعت در هفته جاري برگزار خواهد شد. فراگيران در اين دوره با مباحثي از قبيل روشهاي استقراضي شامل فاينانس، اوراق مشارکت، استقراض بين المللي و نيز روشهاي غير استقراضي شامل سرمايه گذاري مستقيم خارجي، عرضه سهام، معاملات تهاتري و تامين مالي پروژه آشنا خواهند شد.

برگزاري دوره آموزشي تخصصي راهنماي مميزي ايمني معابر درون شهري
معاون توسعه منابع انساني، از برگزاري دوره آموزشي تخصصي راهنماي مميزي ايمني معابر درون شهري، در شهرداري منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: دوره آموزشي راهنماي مميزي ايمني معابر درون شهري از سوي اداره آموزش منطقه با حضور 30 نفر از پرسنل به مدت 12 ساعت برنامه ريزي شده که در هفته جاري برگزار خواهد شد. اين دوره مباحث ايمني ترافيکي ومديريت آن درمعابرشهري، مميزي ايمني معابردرونشهري ومراحل آن، روشهاي تحليل تصادفات،کاربردGIS درتعيين نقاط حادثه خيز، برنامه ريزي و سازماندهي مميزي ايمني معابرشهري تدريس خواهد شد.

برگزاري دوره آموزشي تخصصي تيم سازي و رهبري موثر تيم هاي موفق
معاون توسعه منابع انساني، از برگزاري دوره آموزشي تخصصي تيم سازي و رهبري موثر تيم هاي موفق، در شهرداري منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: امروزه تيم و تيم کاري واژه هاي متداولي در حلقه هاي مديريتي است. فکر تشکيل تيم و انجام کارها به صورت تيمي در سراسر واحدهاي توليدي رشد قارچ گونه اي داشته و به بيشتر سازمانها نيز رسوخ کرده است. مديران موفق کساني هستند که با تيمهاي موفق کار مي کنند. در اين راستا اداره آموزش جهت آشنايي بيشتر پرسنل منطقه 16 با تيم سازي و رهبري موثر تيم هاي موفق نسبت به برگزاري دوره مذکور در رسته مديريتي جهت 50 نفر از ايشان به مدت 8 ساعت اقدام نمود. هدف از برگزاري اين دوره آشنايي فراگيران با تيم هاي کاري، چگونگي تبديل گروه به تيم کاري و نوع شناسي انواع تيمهاي کاري، مي باشد.

برگزاري دوره آموزشي تخصصي سازمان خدمات شهري
معاون توسعه منابع انساني، از برگزاري دوره آموزشي تخصصي سازمان خدمات شهري، در شهرداري منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: سازمان مجموعه هدفمندي است که پيرو يک نظام است و داراي مرزها و حدودي است که آن را از محيط خود جدا مي سازد. مفهوم خدمات شهري، خدمت به هر گونه فعاليت گويند که از يک طرف به طرف ديگر ارائه مي شود و لزوما نامحسوس است و مالکيت چيزي را به دنبال ندارد. از اين رو اداره آموزش جهت آشنايي بيشتر 28 نفر از پرسنل شاغل در معاونت خدمات شهري و محيط زيست و نواحي با سازمان هاي خدمات شهري، نسبت به برگزاري اين دوره به مدت 16 ساعت اقدام نمود. در اين دوره آموزشي تخصصي مباحثي نظير تعاريف شهر، مفاهيم خدمت يا خدمات شهري، وظايف شهرداري، اداره خدمات شهري، مديريت پسماند، اداره محيط زيست و روش هاي اندازه گيري رضايتمندي شهروندان و مشتريان آموزش داده شد. برگزاري دوره آموزشي تخصصي مديريت پورتفوليوي پروژه معاون توسعه منابع انساني، از برگزاري دوره آموزشي تخصصي مديريت پورتفوليوي پروژه، در شهرداري منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: پورتفوليو مجموعه اي از طرح ها، پروژه ها يا عمليات است که به صورت گروهي مديريت مي شوند تا بتوان به اهداف استراتژيک دست يافت. اين اجزاي پورتفوليو لزوما به هم مرتبط نبوده و اهداف مشترکي ندارند. کمي هستند؛ يعني مي توان آنها را اندازه گيري، رتبه بندي و اولويت بندي نمود. اداره آموزش منطقه 16 به منظور آشنايي بيشتر پرسنل با مديريت پورتفوليوي پروژه نسبت به برگزاري دوره مذکور جهت 30 نفر از پرسنل معاونت توسعه منابع انساني و پرسنل مربوطه در نواحي به مدت 8 ساعت اقدام نمود. فراگيران در اين دوره آموزشي با مفهوم پورتفوليو و استراتژي سازماني آن، پروژه هاي فرآيندي مديريت پورتفوليو، مديريت استراتژيک و حاکميت و عملکرد پورتفوليو و مباحثي نظير آنها، آشنا مي شوند

برگزاري دوره آموزشي تخصصي مديريت استراتژيک منابع انساني
معاون توسعه منابع انساني، از برگزاري دوره آموزشي تخصصي مديريت استراتژيک منابع انساني، در شهرداري منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: از آنجا كه امروزه منابع انساني با ارزش ترين عامل توليد و منبع اصلي زاينده مزيت رقابتي و ايجادكننده قابليتهاي كليدي هر سازمان است و عامل انساني منبع راهبردي براي سازمانها محسوب شده، لذا برنامه ريزي منابع انساني جزء برنامه ريزي استراتژيك است و سنگ زيربناي برنامه ريزي منابع انساني شناخت مفروضاتي است كه تصميمات در آن اتخاذ مي شود و درصورت پيش بيني و قضاوت مناسب، اهداف مورد انتظار تحقق مي يابد. و همچنين بحث رويکرد استراتژيک در برنامه ريزي منابع انساني و متدولوژي برنامه ريزي استراتژيک منابع انساني است. در اين راستا اداره آموزش منطقه 16 نسبت به برگزاري دوره مذکور جهت 30 نفر از پرسنل معاونت توسعه منابع انساني و پرسنل مربوطه در نواحي به مدت 16 ساعت اقدام نموده است. هدف از برگزاري اين دوره آشنايي فراگيران با مفهوم مديريت استراتژيک و روشهاي طراحي و اجراي استراتژيک منابع انساني، نقش مديريت استراتژيک و استراتژي هاي توسعه منابع انساني، استراتژي هاي توسعه روابط کاري، استراتژي هاي جذب کارکنان و مديريت عملکرد، مي باشد.

برگزاري دوره آموزشي اخلاق اسلامي
معاون توسعه منابع انساني، از برگزاري دوره آموزشي اخلاق اسلامي، در شهرداري منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: خوي اسلامي اخلاقي است که در چارچوب اسلام است. اخلاق اسلامي سه بخش اصلي دارد:1) رابطه با خدا: اعمالي که آدمي بايد در راستاي رضاي خداوند انجام دهد، مانند نماز و روزه و دعا، 2) رابطه با مردم: برخورد فرد و رفتارهايش با مردم و ديگر اعضاي جامعه، مانند رفتار نقش‌هاي خانواده و دوستي که عموماً منظور از اخلاق اسلامي بيشتر اين بخش است. 3) رابطه با خود: چارچوب برخورد انسان با خودش، مانند حسد ، رشک و چگونگي غذا خوردن. خوي اسلامي بهداشت اسلامي و احکام اسلام و ديگر چيزهاي از اين دست را نيز در بر مي‌گيرد. در کل ويژگي‌هاي اخلاقي در اسلام بسيار مهم است، به گونه‌اي پيامبر اسلام فرمود: إنّما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكارِم الأخلاق؛ يعني «تنها براي به انجام رساندن خلق و خوي گرامي برانگيخته شده‌ام.» اداره آموزش منطقه 16 در راستاي اهميت مباحث فوق بر آن شد تا دوره آموزشي اخلاق اسلامي در رسته ديني و معرفتي را جهت 30 نفر از پرسنل منطقه به مدت 16 ساعت برگزار نمايد. هدف اصلي اين نوع آموزش آشنايي با روشهاي نوين اخلاق مطابق با موازين دين اسلام و نحوه بکارگيري مطالب در انجام وظايف شغلي پرسنل مي باشد.

برگزاري مراسم اختتاميه مسابقه قرآن کريم و تقدير از نفرات برتر دوره هاي ديني و معرفتي
معاون توسعه منابع انساني، از برگزاري مراسم اختتاميه مسابقه قرآن کريم و تقدير از نفرات برتر دوره هاي ديني و معرفتي، در شهرداري منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: در اسلام، آموزش هر علمي که مفيد باشد، ارزشمند است؛ ولي ارزش همه ي علوم يکسان نيست. ارزش علم دين با ساير علوم، قابل مقايسه نيست. آموزش احکام و معارف ديني، مقدمه و شرط لازم رسيدن به سعادت است. از اين رو اداره آموزش با توجه به فرارسيدن ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي ديني و معرفتي و برگزاري مسابقه قرآن کريم در جهت تعميق ارزشهاي ديني و معنوي پرسنل و خانواده ايشان نمود. همچنين افزود، با توجه به برنامه هوشمندانه معاونت توسعه منابع انساني در زمينه گسترش فرهنگ ديني و معرفتي در ماه مبارک رمضان 160 نفر از فراگيران به مدت 2320 نفرساعت آموزش ديدند. و تعداد 140 نفر از پرسنل و خانواده محترم ايشان در مسابقه آشنايي با مفاهيم قرآني شرکت نمودند که طي مراسمي با حضور قائم مقام محترم منطقه، از نفرات برگزيده مسابقه قرآني و دوره هاي آموزشي ديني و معنوي با اهداي لوح و جوايز تقدير به عمل آمد. در اين مراسم قائم مقام محترم منطقه ضمن تشکر از فعاليت هاي آموزشي معاونت توسعه منابع انساني، برگزاري فعاليت ها و مسابقات قرآني در جهت گسترش فرهنگ ديني را بسيار ارزشمند تلقي نموده و از اينکه پرسنل شرکت کننده در دوره هاي ديني و مسابقه قرآني از تمام بخش هاي مختلف نواحي و معاونت هاي شهرداري منطقه 16 بودند، اظهار خرسندي نمودند.

برگزاری دوره آموزشی تخصصی ارزیابی سهم تاخیرات در پروژه ها
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری دوره آموزشی تخصصی ارزیابی سهم تاخیرات در پروژه ها، در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: با توجه به نیازسنجی صورت گرفته توسط اداره آموزش و برنامه ریزی های صورت گرفته دوره آموزشی تخصصی ارزیابی سهم تاخیرات در پروژه ها جهت 30 نفر از پرسنل منطقه به مدت 8 ساعت برگزار می شود. هدف از برگزاری این دوره آشنایی فراگیران با برنامه ریزی و زمان بندی پروژه، شناسایی تاخیر ها، روش های تحلیل تاخیر، مسائل مشکل ساز و پیچیده و ... آشنا خواهند شد.

برگزاری دوره آموزشی تخصصی مدیریت زیبا سازی
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری دوره آموزشی تخصصی مدیریت زیبا سازی، در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: طراحی فضاهای شهری با تمامی تسهیلات و تجهیزات، محیط مناسبی را برای زندگی و فعالیت شهری فراهم می آورد. از این رو اداره آموزش شهرداری منطقه 16 دوره تخصصی مدیریت زیبا سازی را جهت 30 نفر از پرسنل معاونت خدمات شهری و محیط زیست و پرسنل مرتبط در نواحی به مدت 8 ساعت برگزار نموده است. فراگیران در این دوره با سرفصل هایی نظیر تجهیزات فضاهای شهری، مفهوم طراحی، دفع آبهای سطحی، حریم ضوابط نصب انواع تابلو و ... آشنا شدند.

برگزاری دوره آموزشی اصول و مبانی تربیت بدنی
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری دوره تخصصی اصول و مبانی تربیت بدنی، در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: تربیت بدنی مجموعه فعالیت های جسمانی است که باعث رشد و تقویت ارگانیزم و اندام ها گردیده و به شکوفایی و باروری استعداد های بالقوه فرد کمک میکند. از این رو اداره آموزش شهرداری منطقه 16 دوره آموزشی اصول و مبانی تربیت بدنی جهت 27 نفر از مدیران و کارشناسان اجتماعی و فرهنگی به مدت 12 ساعت برگزار نمود. فراگیران در این دوره با تعاریف مختلفی از تربیت بدنی، فیزیولوژی ورزشی، فلسفه تربیت بدنی، مدیریت ورزشی، حرکات اصلاحی و اهداف تربیت بدنی و ورزش آشنا شدند.

برگزاری دوره آموزشی کنترل نقشه های ساختمانی و صدور پروانه
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری دوره تخصصی کنترل نقشه های ساختمانی و صدور پروانه، در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: باتوجه به اینکه صدور پروانه ساختمانی یکی از مهم‎ترین فعالیت‎های شهرداری‎ها می‎باشد؛ برگزاری این دوره آموزشی بسیار با اهمیت و نقش بسزایی در آشنایی و تسلط مدیران و کارشناسان شهرداری با قوانین و مقررات موجود در این زمینه داشته و ضمن کاهش زمانی پروسه صدور پروانه ساختمانی و .... رضایت ارباب رجوع شهرداری را نیز به دنبال دارد. در این راستا اداره آموزش شهرداری منطقه 16 اقدام به برگزاری دوره مذکور جهت 30 نفر از مدیران و کارشناسان معاونت شهرسازی و معماری و نواحی به مدت 16 ساعت برگزار نمود. در این دوره سرفصل هایی نظیر ضوابط ساخت و ساز و صدور پروانه، وضعیت داخلی ساختمان ها، تراکم های مسکونی، عوارض پذیره و ... آموزش داده شد.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سازمان ها و تشکل های غیر دولتی مردم نهاد
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سازمان ها و تشکل های غیر دولتی مردم نهاد، در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: سازمان مردم‌نهاد، درکلی‌ترین معنایش، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار مهمی به ‌عنوان واسطه بین فرد فردِ مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند. بنابراین اداره آموزش اقدام به برگزاری دوره آشنایی با سازمان ها و تشکل های غیر دولتی مردم نهاد در رسته عمومی جهت 25 نفر از پرسنل به مدت 16 ساعت نموده است. در این دوره سرفصل هایی نظیر تاریخچه سازمان های مردم نهاد، اهداف، روابط عمومی، تامین بودجه و تشکل های مردم نهاد در ایران، تدریس می شود.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با تجهیزات خط کشی
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری دوره تخصصی آشنایی با تجهیزات خط کشی، در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: با عنایت به تقویم آموزشی سال 95 و برنامه ریزی های صورت گرفته توسط اداره آموزش دوره تخصصی آشنایی با تجهیزات خط کشی جهت 22 نفر از پرسنل معاونت حمل و نقل و ترافیک و پرسنل مرتبط در نواحی به مدت 8 ساعت برگزار گردید. فراگیران در این دوره با سرفصل هایی نظیر انواع تجهیزات خط کشی، اصول و مبانی خط کشی، ترسیم فنی و نقشه کشی ابزار و تجهیزات، آشنا شدند

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی اعتبارات مورد نیاز و پیش بینی درآمد
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری دوره تخصصی ارزیابی اعتبارات مورد نیاز و پیش بینی درآمد، در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: با عنایت به تقویم آموزشی سال 95 و برنامه ریزی های صورت گرفته توسط اداره آموزش دوره تخصصی ارزیابی اعتبارات مورد نیاز و پیش بینی درآمد جهت 30 نفر از پرسنل به مدت 16 ساعت برگزار گردید. در این دوره سرفصل هایی نظیر بودجه و بودجه ریزی عمومی، انواع شیوه های بودجه ریزی، شاخص های عملکرد، الگوی عملی بودجه ریزی عملیاتی، مسائل و چالش های بودجه ریزی در ایران آموزش داده شد

برگزاری دوره آموزشی تخصصی مدیریت آبیاری
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری دوره تخصصی مدیریت آبیاری، در شهرداری منطقه 16 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: با توجه به نیازسنجی و تقویم سال 95، اداره آموزش اقدام به برگزاری دوره آموزشی مدیریت آبیاری جهت 30 نفر از پرسنل معاونت خدمات شهری و محیط زیست و پرسنل مرتبط در نواحی به مدت 8 ساعت برگزار گردید.
هدف از برگزاری این دوره آشنایی فراگیران با سیستم های جدید آبیاری، انواع آبیاری، مراحل توسعه آبیاری و اثرات مدیریت آبیاری می باشد.

برگزاری دوره آموزشی تخصصی روشها و مدل های برنامه ریزی نیروی انسانی
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری دوره تخصصی روشها و مدل های برنامه ریزی نیروی انسانی، در شهرداری منطقه 16 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته توسط اداره آموزش و تقویم سال 95، دوره آموزشی روشها و مدل های برنامه ریزی نیروی انسانی ویژه معاونت توسعه منابع انسانی و رابطین آموزشی نواحی جهت 30  نفر از پرسنل به مدت 16 ساعت برگزار گردید.
در این دوره روشهای تعیین موجودی نیروی انسانی، بررسی اهداف آتی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز سازمان، مقایسه عرضه و تقاضای نیروی انسانی و تکنیک های جذب نیرو وگزینش به فراگیران آموزش داده شد.

برگزاری اولین دوره آموزشی ویژه شهرداران شب منطقه 16 در راستای طرح نگهداشت مطلوب شهر
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری اولین دوره آموزشی ویژه ی شهرداران شب منطقه 16 در راستای طرح نگهداشت مطلوب شهر، در شهرداری منطقه 16خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت : با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته توسط اداره آموزش، علاوه بر دوره های غیر متمرکز برنامه ریزی شده دوره هایی با استفاده از پتانسیل منطقه پیش بینی شده که اولین جلسه از دوره آموزشی شهرداران شب با حضور جمعی از شهرداران شب و پرسنل نواحی برگزار گردید. در این دوره آموزشی توضیحات مبسوطی در زمینه وظایف شهرداران شب و آموزشهایی در جهت عملکرد بهینه ایشان ارائه شد.

آغاز دوره های آموزشی مجازی
معاون توسعه منابع انسانی، از آغاز دوره های آموزشی مجازی، در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: بهره‌گيري از ابزارها و روش‌هاي نوين، با هدف توسعه دامنه و ارتقای كيفيت آموزش در سطوح عالي آن، براي اداره آموزش شهرداری منطقه 16 از اهميت ويژه‌اي برخوردار می باشد. لذا در تقویم آموزشی سال 95 اداره آموزش، تعداد 12 دوره مجازی پیش بینی شده که از این تعداد، دوره های آموزشی مجازی " مدیریت زمان" به مدت 8 ساعت، " اصول و مبانی مدیریت بحران" به مدت 16 ساعت در رسته عمومی و " امر به معروف و نهی از منکر" به مدت 8 ساعت در رسته دینی و معرفتی جهت 120 نفر از مدیران و پرسنل برگزار گردید. هدف از برگزاری این دوره ها بستر سازی فرهنگی، فنی و تخصصی در راستای تبیین، ترویج و تحقق تفکر آموزش الکترونیکی می باشد. همچنین شرایط جهت پرسنلی که به صورت حضوری قادر به شرکت در دوره ها نمی باشند، فراهم گردیده است.

برگزاری دوره های آموزشی قرآنی
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری دوره های آموزشی قرآنی، در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: اداره آموزش شهرداری منطقه 16 در راستاي اشاعه وترویج ارزشها و دستورالعملهاي قرآني و انس هرچه بیشتر کارکنان با قرآن کریم نسبت به برگزاری دوره های آموزشی" مفاهیم سطح 2 قرآن کریم" و" آموزش فصیح خوانی قرآن " جهت 40 نفر از پرسنل جمعا به مدت 68 ساعت، در ماه مبارک رمضان اقدام نمود. هدف از برگزاری این دوره ها رشد معنوی و تربیت نیروهای متعهد در مجموعه شهرداری می باشد.

برگزاری دوره آموزشی طرح معرفت بسیجی مقدماتی
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری دوره آموزشی طرح معرفت بسیجی مقدماتی، در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: دوره مقدماتي طرح معرفت بسیجی مقدماتی شامل 8 ساعت كلاس آموزش تئوري در موضوعات دين شناسي، آشنايي با نظام جمهوري اسلامي، انقلاب اسلامي و نهضت انتظار، جريان شناسي، غرب شناسي، دشمن شناسي و بررسي و تحليل اهم مسائل سياسي روز مي باشد که اداره آموزش این دوره را جهت 30 نفر از پرسنل منطقه برگزار نمود. هدف از اجراي این دوره ارتقاء سطح دانش، بينش و بصيرت پرسنل محترم در زمينه هاي اعتقادي، فرهنگي و سياسي و ايجاد همگرايي در نگرش ها و حساسيت لازم در بين آنها نسبت به تهديدات و نيات خصمانه دشمن در عرصه هاي مختلف مي باشد.

برگزاری دوره آموزشی سیره نبوی
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری دوره آموزشی سیره نبوی، در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان و به منظور گسترش فرهنگ دینی و معرفتی و تعمیق ارزشهای دینی و معنوی، اداره آموزش نسبت به برگزاری دوره سیره نبوی از رسته دروس دینی و معرفتی، به مدت 8 ساعت جهت 25 نفر از پرسنل منطقه 16 اقدام نمود. هدف از برگزاری این دوره شناخت سیره اولیا و پیشوایان اسلام از شخص پیامبر اکرم تا ائمه اطهار و به عبارت دیگر سیره معصومین می باشد.

برگزاری دوره آموزشی خانواده و مناسبات حاکم بر آن
معاون توسعه منابع انسانی، از برگزاری دوره آموزشی خانواده و مناسبات حاکم بر آن، در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: با توجه به نیازسنجی صورت گرفته و تقویم آموزشی پیش بینی شده، دوره آموزشی خانواده و مناسبات حاکم بر آن که از رسته دروس دینی و معرفتی می باشد در ماه مبارک رمضان و به مدت 8 ساعت جهت 25 نفر از پرسنل منطقه 16 برگزار شد. در این دوره سرفصل هایی نظیر اهمیت خانواده، اهداف و سن ازدواج، روابط خانوادگی، انواع خانواده ها و جو عاطفی آنها آموزش داده شد.

آغاز دوره های آموزشی شهرداری منطقه 16
معاون توسعه منابع انسانی، از آغاز دوره های آموزشی، در شهرداری منطقه 16 خبر داد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: اداره آموزش با توجه به نیازسنجی صورت گرفته و تقویم آموزشی پیش بینی شده جهت سال 95 همزمان با شروع ماه مبارک رمضان به برگزاری 8 دوره آموزشی با استفاده از تمامی ظرفیت های منطقه شامل کلاس یک و دو اداره آموزش، سالن آمفی تئاتر و نمازخانه منطقه اقدام نمود که به شرح ذیل می باشد: الف) 4 دوره دینی معرفتی شامل: دوره مفاهیم سطح 2 قرآن کریم به مدت 34 ساعت، آموزش فصیح خوانی قرآن کریم به مدت 34 ساعت، سیره نبوی به مدت 8 ساعت، خانواده و مناسبات حاکم بر آن به مدت 8 ساعت جهت 91 نفراز پرسنل منطقه؛ ب) 3 دوره ICDL جهت 65 نفر از پرسنل؛ ج) دوره آموزشی نگهداشت شهرجهت شهربانها و معبربانها به مدت 2 ساعت برای 77 نفر از پرسنل(بصورت فصلی).

بیانیه خط مشی اداره آموزش در سال 1395
معاون توسعه منابع انسانی، از بیانیه خط مشی اداره آموزش در سال 1395، در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: امور آموزش شهرداری منطقه 16 در راستای سیاست ها و قوانین و الزامات حوزه ستادی مدیریت آموزش همچنین در راستای سیاست ها و اهداف کلان شهرداری منطقه به عنوان متولی توانمندسازی منابع انسانی در محدوده اختیارات ، نسبت به ارائه خدمات آموزشی به کلیه کارکنان اقدام می نماید. بهبود مداوم در حوزه فرآیند ها، خدمات و عملکرد اداره آموزش، تغییر نگرش مفهوم کارکنان به سرمایه انسانی شهرداری منطقه، تغییر نگرش به مقوله آموزش از صرف هزینه به سرمایه گذاری، قانون مداری، برآورده نمودن نیازها و انتظارات به حق شهروندان از طریق توانمندسازی منابع انسانی، تلاش جهت تحقق شایسته سالاری با رویکرد شایسته پروری، مسئولیت پذیری، تلاش جهت کسب رضایتمندی کارکنان به عنوان مشتریان داخلی این اداره به عنوان ارزش های حاکم بر مجموعه معاونت توسعه منابع انسانی، شهرداری این منطقه می باشد. لذا جهت تحقق این ارزش ها مواردی به عنوان چهارچوب اهداف کلان آموزشی تعیین گردیده که با عنایت به این اهداف کلان، شهرداری منطقه 16 به عنوان اولین گام استقرار، نگهداشت و بهبود مداوم سیستم مدیریت آموزش مطابق با استاندارد بین المللی ISO 10015 مد نظر قرار داده است. این امر تهیه و تکمیل خط مشی آموزش را ضروری می سازد و از آنجایی که در خط مشی قبلی آموزش، ارزشها و سیاستها و خدمات به روشنی مشخص نشده و چارچوب اهداف کلان قید نشده بود، ضمن تکمیل موارد و پرداختن به موضوعات مهمی چون شایسته پروری و تغییر نگرش سعی شد تا بر تعهد مدیر ارشد(شهردار محترم منطقه)، اولویت و ابزار ها تاکید شود و در نهایت به تایید و امضای شهردار محترم منطقه رسید.

اتمام ويراستاري کتاب الگوي زيبا زيستن
معاون توسعه منابع انساني، از اتمام ويراستاري کتاب الگوي زيبا زيستن در شهرداري منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: طرح الگوي زيبا زيستن در راستاي دستيابي افراد به آرامش رواني در خود و خانواده ي خود، تحقق فرهنگ شهروندي سازماني، آموزش روش هاي افزايش سازگاري فردي، خانوادگي و ارتباطي نيروي انساني، خانواده را هدف قرار مي دهد. با توجه به اينکه امروزه متاسفانه عدم جامعه پذيري صحيح در خانواده، افزايش نقش رسانه هاي جمعي، افزايش فردگرايي و بسياري از عوامل ديگر از جمله دورشدن از ارزشهاي معنوي و اولويت يافتن ارزشهاي مادي سبب شده است که بسياري از افراد در مواجهه با ناملايمات و مشکلات زندگي دچار چالش و تنش شوند که اولين نتيجه آن از هم گسيختگي خانواده و ديگري آشفتگي رواني فرد در محيط کار است که مضرات و تهديدهاي آن خانواده، سازمان ها و جامعه را دچار چالش خواهد کرد. اداره آموزش شهرداري منطقه 16 بدين منظور اقدام به توليد محتواي کتاب الگوي زيبا زيستن با موضوعات؛ تعادل کار و خانواده، اوقات فراغت و خانواده ي شاد، رشد شخصي و بهداشت رواني زن شاغل، رشد شخصي و بهداشت رواني مرد شاغل، تعاون و مشارکت اعضاي خانواده در وظايف جمعي خانه نموده است که پس از مرحله توليد محتوا موفق به اتمام مرحله ويراستاري گرديد. هدف از چاپ اين کتاب ارتقاي آگاهي در سطح خانواده پرسنل شهرداري، تحليل وضعيت خانواده ي پرسنل شهرداري و برنامه ريزي آموزشي در حوزه ي خانواده ها بر اساس نيازهاي احصا شده، پيش بيني و کاهش آسيب هاي حوزه خانواده پرسنل شهرداري مي باشد.

آماده سازي کلاسهاي آموزش پرسنل
معاون توسعه منابع انساني، ازآماده سازي کلاسهاي آموزشي جهت بهره برداري پرسنل، در شهرداري منطقه 16خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: در راستاي راهبردهاي معاونت توسعه منابع انساني مبني بر آموزش و توانمندسازي منابع انساني و با توجه به شروع سال جديد، اداره آموزش شهرداري منطقه 16 در جهت برگزاري دوره هاي آموزشي تقويم سال 95، و با هدف ايجاد محيطي مناسب جهت يادگيري بهتر فراگيران اقدام به تجهيز کلاسهاي آموزش اعم از تهيه ويدئو پروژکتور و تهيه صفحه نمايش جهت کلاسهاي رايانه، تجهيز لابي جهت استراحت فراگيران، تجهيز کتابخانه اي مختص مجلات شهرداري تهران در لابي، سرويس سيستم سرمايشي، تجهيز اداره به گل و گياه و نهايتا نظافت و رفت و روب کلاسها نمود.

نیازسنجی آموزشی پرسنل شهرداری منطقه 16
معاون توسعه منابع انسانی، از شروع فرایند نیازسنجی آموزشی پرسنل در شهرداری منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: نیازسنجی آموزشی، فعالیتی حیاتی و مهم برای آموزش و بهسازی عملكرد مدیران وكاركنان است. تعيين نيازهاي آموزشي اولين گام برنامه ريزي آموزش کارکنان و در واقع نخستين عامل ايجاد و تضمين اثربخشي کارکرد آموزشي و بهسازي است که اگر به درستي انجام شود مبناي عيني تر، براي برنامه ريزي بعنوان نقشه اثربخش و ساير فعاليت ها فراهم مي سازد و احتمال تطابق آن با نيازهاي سازمان،‌ حوزه هاي شغلي و کارکنان و در نهايت اثربخشي آن افزايش خواهد يافت. نياز آموزشي در حقيقت شکاف ميان سطح کنوني و سطح مطلوب افراد (يا سازمان) در انجام وظايف و مسووليت هاي خويش مي باشد. اداره آموزش شهرداری منطقه 16 در این راستا اقدام به رایزنی با معاونین محترم منطقه و شهرداران نواحی نموده و پس از نیازسنجی از مراکز تابعه، نیازهای آموزشی پرسنل محترم شهرداری منطقه 16 در سال 1395 را احصا نمودکه پس از اخذ تاییدیه از اداره کل آموزش و هماهنگی های لازم، اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی خواهد نمود. هدف از نیازسنجی کمك به بهبود شایستگی ها و عملكرد گروههای شغلی، موضوعات بهره وری و حل مسأله، نیاز به آمادگی و پاسخگویی به تغییرات آینده در سازمان یا وظایف شغلی می باشد.

به روزرساني شناسنامه هاي آموزشي پرسنل شهرداري منطقه 16
معاون توسعه منابع انساني، از به روزرساني شناسنامه هاي آموزشي پرسنل در شهرداري منطقه 16 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: با عنايت به اهميت تكميل و تدوين شناسنامه آموزشي كاركنان كه درخواست بسياري از همكاران محترم منطقه بوده است، اداره آموزش در پايان سال 1394 اين كار را در دستور كار خود قرار داد و با تلاش بي وقفه طي سه ماه موفق به بروزرساني شناسنامه هاي آموزشي گرديد. شناسنامه ها شامل مشخصات پرسنلي هر فرد، دوره هاي گذرانده شده وي به تفكيك عمومي و تخصصي، و جمع ساعات آموزشي است كه در حال حاضر امكان در اختيار قرار دادن اين اسناد به تمامي كاركنان محترم منطقه وجود دارد. هدف از در اختيار قراردادن شناسنامه هاي آموزشي به فراگيران و حوزه هاي مربوطه، اطلاع رساني وآگاهي از عنوان دوره هاي گذرانده شده هر فرد، تعداد ساعات آموزش ديده، سرفصل هاي عمومي و تخصصي گذرانده شده و همچنين جلوگيري از گذراندن  دوره هاي تکراري مي باشد.

تمديدگواهينامه استاندارد بين المللي آموزش ISO 10015 منطقه 16مقدماتی
معاون توسعه منابع انساني، از مميزي عملکرد آموزش کارکنان منطقه و تمديدگواهينامه ISO10015، در شهرداري منطقه 16خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16، خانم رجاي گفت: در راستاي بهبود کيفيت مسير ارتقاي سطح دانش، مهارت و بينش کارکنان منطقه، اداره آموزش موفق به تمديد گواهينامه استاندارد بين المللي آموزش ISO 10015 به مدت يک سال ديگر شد. اين اقدام اداره آموزش منطقه به منظور تاييد انطباق کامل سيستم مديريت آموزشي منطقه با الزامات استاندارد بين المللي ايزو 10015 و با اهدافي چون تعيين نيازهاي دانشي و مهارتي مشاغل بر پايه روش هاي نوين، بهبود فرآيند طراحي و برنامه ريزي آموزشي، ارتقاي سطح برگزاري دوره هاي آموزشي از طريق پشتيباني موثر مراحل آن، ارتقاي اثر بخشي آموزشي براي بهبود آن، نظارت، بازنگري و اقدامات اصلاحي در فرايند آموزشي صورت پذيرفته است. وي افزود بر همين اساس، شهرداري منطقه 16 با دعوت از شرکت بين المللي استاندارد ISO10015 نسبت به انجام مميزي و ارزيابي ميزان مطابقت و رعايت الزامات استاندارد فوق اقدام نموده که با تائيد سر مميز شرکت مذکور، گواهينامه استاندارد بين المللي آموزشي ISO 10015 اين منطقه به مدت يک سال ديگر مورد تأييد و تمديد قرار گرفت .

برگزاری دوره ی GIS  مقدماتی
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: با توجه به هماهنگی های بعمل آمده توسط اداره آموزش و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات دوره ی GIS  مقدماتی با سرفصل هایی نظیر آشنایی با نقشه های هوایی، آشنایی با لایه های gis و نحوه تطبیق لایه ها در آن جهت 42 نفر از کارشناسان و مدیران به مدت 16 ساعت برگزار شد.هدف از برگزاری این دوره آشنایی با نقاط جغرافیایی و نقشه ها می باشد.

برگزاری دوره ی تخصصی تفکر سیستمی
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: با توجه به هماهنگی های بعمل آمده توسط اداره آموزش دوره تفکر سیستمی  با سرفصل هایی شامل اصول وکاربرد تفکر سیستمی، مدیریت کارایی فرآیندها، نقش تفکر سیستمی در شهرداری تهران جهت 30 نفر از مدیران به مدت 16 ساعت برگزار شد.هدف از برگزاری این دوره اجرای طرح های بهبود روش ها در شهرداری و استفاده از تفکر سیستمی در بهبود فرایندها می باشد.

برگزاری دوره ی تخصصی arc gis
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: با توجه بهنیازسنجی صورت گرفته توسط اداره آموزش منطقه،دوره ی آموزشی نرم افزار arc gis  ویژه ی کارشناسان عمران به مدت 16 ساعت برگزار خواهد شد.وی افزود فراگیران در این دوره با کلیات،سطوح،هسته اصلی و ماژول های arc gis  آشنا می شوند.

برگزاری دوره ی دوم کلاسهای ICDL
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده توسط اداره آموزش منطقه و سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تهران ،دوره های آموزشیICDL2  و ICDL3 با سرفصل هایی نظیر ورد،اکسل،پاور پوینت و اکسس جهت نیمسال دوم آغاز گردید.لازم به ذکر است در این نیمسال تعداد 40 نفر پرسنل در مهارتهای رایانه آموزش خواهند دید. وی افزود هدف از برگزاری این دوره ها، بهبود روندکار با رایانه ،توسط فراگیران و بکار گیری مطالب آموزش دیده در حوزه کاری مربوطه میباشد.

برگزاری دوره ی تکریم ارباب رجوع
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، خانم رجای گفت: با عنایت به تغییر نگرش شهرداری در تبدیل به یک نهاد اجتماعی و جایگاه منابع انسانی  به عنوان مهمترین رکن دستیابی به این مهم،اداره آموزش نسبت به برگزاری دوره "تکریم ارباب رجوع" اقدامات لازم بعمل آورد. وی افزود این دوره ی آموزشی با هدف دستیابی به رضایت مندی شهروندان(شهروند مداری) ،برقراری ارتباط مناسب با ارباب رجوع و ارتباطات سازمانی برگزار گردید.

برگزاری دوره ی تخصصی باغبانی و طراحی فضاهای سبز
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، رجای گفت : اداره ی آموزش، به منظور آشنایی بیشتر کارشناسان خدمات شهری و محیط زیست با کلیاتی از فضای سبز ، طراحی و شیوه های حفاظت از آن، دوره تخصصی باغبانی و طراحی فضاهای سبز را جهت 22 نفر از کارشناسان به مدت 24 ساعت برگزار نمود.وی افزود فراگیران در این دوره با اصول و مبانی طراحی فضای سبز و گونه های مختلف گیاهی در مناطق مختلف آب و هوایی آشنا شدند.

برگزاری دوره ی عمومی سلامت،ایمنی و محیط زیست در سوانح
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، رجای گفت : طبق  برنامه ریزی های صورت گرفته توسط اداره آموزش، دوره ی سلامت،ایمنی و محیط زیست در سوانح در رسته ی عمومی جهت 28 نفر از کارشناسان به مدت 16 ساعت برگزار گردید.
وی افزود فراگیران در این دوره با مفاهیم بهداشت، ایمنی و محیط زیست و ارتقای فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست آشنا شدند.
برگزاری دوره ی تخصصی دفع آفات نباتی
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، رجای گفت : با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته توسط اداره آموزش شهرداری منطقه 16،دوره ی دفع آفات نباتی بمدت 16 ساعت جهت 22 نفر از کارشناسان خدمات شهری و محیط زیست برگزار شد.وی افزود فراگیران در این دوره با شیوه ها و روش های مختلف دفع آفات نباتی و انواع سموم دفع آفات آشنا شدند.

برگزاری دوره ی تخصصی برنامه ریزی استراتژیک و نقش آن در برنامه ریزی امور فرهنگی
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16، رجای گفت : با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته توسط اداره آموزش شهرداری منطقه 16،دوره ی برنامه ریزی استراتژیک و نقش آن در برنامه ریزی امور فرهنگی بمدت 16 ساعت جهت 23 نفر از کارشناسان اجتماعی وفرهنگی برگزار شد.وی افزود فراگیران در این دوره با استراتژی های برنامه ریزی ،سطح مطلوب برنامه ریزی،روشهای شناسایی و تعیین مسائل استراتژیک و فرآیند برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی آشنا شدند.

برگزاری سری دوم دوره ی احکام و مسائل روز
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16،اکرم رجای گفت : با عنايت به راهبردها وبرنامه هاي معاونت توسعه منابع انساني شهرداري تهران در زمينه گسترش و ارتقای فرهنگ ديني ومعرفتي كاركنان،اداره ی آموزش منطقه اقدام به برگزاری سری دوم دوره ی احکام و مسائل روز جهت 23 نفر از کارکنان شهرداری منطقه 16 نمود.وی افزود فراگیران در این دوره با احکام و مسائل شرعی مربوط به دین مبین اسلام آشنا خواهند شد.

برگزاری سری دوم دوره ی نقش تربیتی و تعلیمی والدین در توسعه سرمایه انسانی
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16،اکرم رجای گفت : در راستاي اجراي برنامه هاي توسعه فرهنگي كاركنان شهرداري تهران و خانواده آن ها و به منظور ارتقاء معرفت ديني،اداره آموزش منطقه اقدام به برگزاری سری دوم دوره ی آموزشی نقش تربیتی و تعلیمی والدین در توسعه سرمایه انسانی برای 28 نفر از کارکنان نمود.وی افزود فراگیران در این دوره با اصول اولیه تربیت صحیح فرزندان و تعلیم امور دینی و معرفتی به ایشان و نقش تربیت والدین در توسعه سرمایه ی انسانی آشنا شدند.


برگزاری دوره ی آشنایی با مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان معاون توسعه منابع انسانی ،از برگزاری دوره ی تخصصی آشنایی با مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان ویژه کارشناسان شهرسازی و معماری ،در شهرداری منطقه 16خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16،اکرم رجای گفت :با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته توسط اداره آموزش، دوره تخصصی آشنایی با مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان جهت کارشناسان شهرسازی و معماری برگزار گردید. وی افزود فراگیران در این دوره با انواع سازه های نگهبان و استفاده از سازه های نگهبان حین و بعد از گودبرداری و اصول گودبرداری صحیح آشنا شدند.

“برگزاری کارگاه تخصصی عاشورا شناسی ویژه ی مدیران منطقه 16” معاون توسعه منابع انسانی ،از اجرای کارگاه تخصصی عاشوراشناسی ویژه مدیران شهرداری منطقه 16خبر داد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16،اکرم رجای گفت: در راستاي استمرار اجراي برنامه هاي توسعه فرهنگي كاركنان شهرداري تهران و ايجاد بسترها و فرصت هاي لازم براي «عمق بخشي بينشي نسبت به مسئله عاشورا»، «ايجاد آگاهي عميق و مستند نسبت به شخصيت هاي بزرگ كربلا به خصوص حضرت اباعبدالله عليه السلام»، «تبيين ابعادي از مديريت جهادي ناظر به سيره امام حسين(ع)»، «ارتقاء بينشي، اخلاقي و معنوي منابع انساني شهرداري» ،اداره ی آموزش منطقه 16 اقدام به برگزاری كارگاه تخصصي عاشورا شناسي ويژه مدیران نمود.در این کارگاه که با حضور قائم مقام و 70 نفر از مدیران منطقه اجرا شد ،دکتر پرویز داکانی مباحثی را با مضمون عاشورا شناسی و مدیریت مبتنی بر سیره امام حسین(ع) مطرح نمودند.

 

“برگزاری دوره ی اصول ایمنی در پروژه های عمرانی” معاون توسعه منابع انسانی ،از برگزاری دوره ی تخصصی اصول ایمنی در پروژه های عمرانی ویژه کارشناسان فنی و عمران ،در شهرداری منطقه 16خبر داد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16،اکرم رجای گفت :به همت اداره آموزش دوره تخصصی اصول ایمنی در پروژه های عمرانی جهت کارشناسان فنی و عمران به منظور آشنایی ایشان با اصول ایمنی در پروژه های اجرایی عمرانی برگزار می گردد.وی افزود در این دوره ایمنی حمل و نقل،جوشکاری،برق و انبارها ،حوادث کار و اصول کمکهای اولیه از مهمترین سرفصل های آموزشی خواهد بود.

 

“برگزاری دوره ی آشنایی با درآمد و روشهای افزایش آن در شهرداری ها” معاون توسعه منابع انسانی ،از برگزاری دوره ی تخصصی آشنایی با درآمد و روشهای افزایش آن ،در شهرداری منطقه 16خبر داد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16،اکرم رجای گفت :با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته توسط اداره آموزش دوره تخصصی مالی با عنوان فوق جهت کارشناسان معاونت مالی و اقتصاد شهری و نواحی به منظور آشنایی ایشان با انواع درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری و اصول و مبانی درآمدهای شهرداری، منطقه برگزار می گردد.وی افزود در این دوره محتوا و سرفصل هایی نظیر تعرفه عوارض،مهمترین منابع درآمدی شهرداری،نحوه ی تهیه آمار و گزارشات درآمد و قوانین مرتبط با افزایش درآمد شهرداری ها تدریس خواهد شد.

 

“برگزاری سری دوم دوره ی آموزشی عوامل استرس زای شغلی “ به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16،اکرم رجای گفت : با برنامه ریزی های صورت گرفته توسط اداره آموزش دوره ی عمومی عوامل استرس زای شغلی جهت 28 نفر از مدیران و کارشناسان منطقه برگزار می گردد.هدف از برگزاری این دوره آشنایی کارکنان با عوامل استرس زای شغلی و چگونگی یافتن راهکارهایی مناسب با این عوامل می باشد.

 

"برگزاری کارگاه تخصصی عاشورا شناسی ویژه ی پرسنل منطقه 16" معاون توسعه منابع انسانی ،از اجرای کارگاه تخصصی عاشوراشناسی ویژه پرسنل شهرداری منطقه 16خبر داد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16،اکرم رجای گفت: در راستاي استمرار اجراي برنامه هاي توسعه فرهنگي كاركنان شهرداري تهران و ايجاد بسترها و فرصت هاي لازم براي «عمق بخشي بينشي نسبت به مسئله عاشورا»، «ايجاد آگاهي عميق و مستند نسبت به شخصيت هاي بزرگ كربلا به خصوص حضرت اباعبدالله عليه السلام»، «عاشورا و انسان معاصر»، «اخلاق کرامت محور عاشورایی» ،اداره ی آموزش منطقه 16 اقدام به برگزاری كارگاه تخصصي عاشورا شناسي ويژه پرسنل منطقه نمود.در این کارگاه که با حضور دکتر معصومی و 85 نفر از پرسنل برگزار گردید، دکتر معصومی مباحثی را با مضمون عاشورا شناسی و مدیریت مبتنی بر سیره امام حسین(ع) مطرح نمودند.

 

محتوای دوره ی آموزش ویژه معبربان ها به عنوان یک تجربه موفق به مناطق 22 گانه شهرداری ارسال گردید. معاون توسعه منابع انسانی ،ازارسال محتوای دوره ی آموزشی اخلاق و برخورد اسلامی ویژه عوامل جلوگیری از تخلفات شهری به مناطق 22 گانه شهرداری تهران،خبر داد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16،اکرم رجای گفت : احتراماً با عنايت به تدابير ابلاغي جناب آقاي دكتر قاليباف شهردار محترم تهران و نيز مصوبات شوراي شهرداران و دستور العملهاي صادره از طريق حوزه هاي تخصصي پيرامون نگهداشت شهروهمچنين با توجه به لزوم آموزش وارتقاء سطح دانش ومهارت كاركنان در اين زمينه ،اداره آموزش اين منطقه برآن شد تا نسبت به آموزش وتوليد محتواي آموزشي ويژه عوامل جلوگيري از تخلفات شهري اقدام نمايد.اين دوره آموزشي در منطقه 16 به شكل كارگاهي وعملياتي ويژه معبربانها برگزارگرديد. هدف از ارائه اين آموزش آشنايي معبربان ها با نحوه ي برخورد با متخلفين به منظور جلوگيري از تكرار تخلف بوده وطبق ارزيابي صورت گرفته از معاونت امورشهري پس از آموزش نحوه عملكرد معبربانها به شكلي محسوس تغيير نموده و منجر به ارتقای نتايج كاري ايشان شده است.لذا با توجه به موفق بودن دوره ی مذکور در این منطقه محتوای آموزشی جهت استفاده ی سایر مناطق 22 گانه شهرداری تهران ارسال گردید.

 

برگزاری دوره ی کارگاه عملی آنالیز ترافیکی معاون توسعه منابع انسانی ،از اجرای کارگاه عملی آنالیز ترافیکی ویژه کارشناسان حمل و نقل و ترافیک ،در شهرداری منطقه 16خبر داد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16،اکرم رجای گفت : با توجه به برنامه سوم از راهبردهای معاونت توسعه منابع انسانی به منظور اجرای آموزشهای مهارتی ،اداره ی آموزش منطقه دوره ی تخصصی" آنالیز ترافیکی" را به منظور درک بهتر و اجرای مطالب آموزش داده شده ی تئوری به فراگیران، در کارگاه عملی واقع در خیابان بوعلی غربی-تقاطع کانال سرخه حصار ،برگزار نمود.هدف از اجرای کارگاه،آشنایی با ترافیک شهری ،ترافیک عبوری و تغییرات در حجم ترافیک بود.

 

معاون توسعه منابع انساني ،از برگزاري دوره ي تخصصي آناليز ترافيکي ويژه معاونت حمل و نقل و ترافيک ،در شهرداري منطقه 16خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16،اکرم رجاي گفت : با توجه به نياز سنجي صورت گرفته توسط اداره ي آموزش ،دوره ي آموزشي فوق ويژه ي مديران و کارشناسان معاونت حمل و نقل و ترافيک به مدت 16 ساعت برگزار خواهد شد. فراگيران در اين دوره با سرفصل هايي نظير تخصيص ترافيک،ترافيک عبوري،توزيع ترافيک،اصول و مفاهيم آناليز ترافيکي و مسائل مربوط به ترافيک شهري آشنا خواهند شد.

 

معاون توسعه منابع انساني ،از برگزاري دوره ي تخصصي آشنايي با کميسيون هاي مالي و معاملاتي در شهرداري ويژه معاونت مالي ،در شهرداري منطقه 16خبر داد. به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 16،اکرم رجاي گفت : با برنامه ريزي هاي صورت گرفته توسط اداره ي آموزش دوره ي آموزشي فوق ويژه ي مديران و کارشناسان معاونت مالي و اقتصاد شهري در شهرداري منطقه 16 برگزار گرديد. فراگيران در اين دوره با سرفصل هايي نظير انواع معاملات در شهرداريها و روش انجام آنها،مقررات و دستورالعمل هاي عمومي،انواع کميسيونها،معاملات فروش و واگذاري مستغلات ، نقش سرمايه گذاري در توسعه شهري و نحوه ي مديريت موثر آنان آشنا شدند

معاون توسعه منابع انسانی ،از برگزاری دوره های تخصصی آشنایی با ضوابط و ملاک عمل در شهرداری و جایگاه سرمایه گذاری در توسعه پایدار شهری و جلسه ی توجیهی و آموزشی ویژه ی شهرداران شب منطقه در راستای طرح نگهداشت مطلوب شهر ،در شهرداری منطقه 16خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16،اکرم رجای گفت : با برنامه ریزی ها صورت گرفته توسط اداره آموزش دوره ی آموزشی " آشنایی با ضوابط و ملاک عمل در شهرداری " ویژه ی مدیران و کارشناسان معاونت شهرسازی و معماری در شهرداری منطقه 16 ،برگزار گردید.هدف از برگزاری این دوره آشنایی فراگیران با ضوابط ملاک عمل و توانمندی آنها در پاسخگویی و پیگیری پرونده بود. همچنین دوره ی آموزشی "جایگاه سرمایه گذاری در توسعه پایدار شهری " ویژه ی مدیران و کارشناسان معاونت مالی و اقتصاد شهری در شهرداری منطقه 16،با هدف آشنایی فراگیران با نقش سرمایه گذاری در توسعه شهری و نحوه ی مدیریت موثر آنان برگزار گردید. ضمنا معاون توسعه منابع انسانی ،از برگزاری جلسه ای توجیهی و آموزشی ویژه ی شهرداران شب منطقه 16 در راستای طرح نگهداشت مطلوب شهر ،در شهرداری منطقه 16خبر داد. در این جلسه که با حضور معاون خدمات شهری و محیط زیست و معاون برنامه ریزی و توسعه شهری و شهرداران شب منطقه 16 برگزار گردید،در ابتدا احکام تمامی شهرداران شب مجددا و به طور رسمی تقدیم ایشان شد و در ادامه معاون محترم خدمات شهری و محیط زیست توضیحات مبسوطی در زمینه وظایف شهرداران شب و آموزشهایی در جهت عملکرد بهینه ایشان ارائه نمودند.سپس معاون محترم برنامه ریزی و توسعه شهری توضیحاتی در خصوص اتوماسیون و ارتباطات شبکه ای توضیحاتی ارائه نمودند. در پایان شهرداران شب یک کارگروه تشکیل داده و مقرر گردید در طول دوره های مختلف نسبت به ثبت تجربیات و دانش خود در زمانهای کاریشان اقدام نموده و سپس به همت اداره آموزش تشکیل تیمی متشکل از اساتید دانشگاهی و شهرداران شب نسبت به تهیه کتاب کاری تخصصی در زمینه کاری ایشان اقدام گردد.

برگزاری دوره ی " اخلاق حرفه ای در سازمان " در شهرداری : معاون توسعه منابع انسانی ،از برگزاری دوره آموزشی اخلاق حرفه ای در سازمان، خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16،اکرم رجای گفت : اداره آموزش منطقه به منظور به کارگیری شیوه های ترویج اخلاق در فرهنگ سازمانی دوره ای با عنوان "اخلاق حرفه ای در سازمان " به مدت 8 ساعت برای 30 نفر از پرسنل شهرداری منطقه 16 برگزار نمود. فراگیران در این دوره با مفهوم اخلاق حرفه ای،فنون حل مسائل اخلاقی،فنون مواجهه با تعارضات اخلاقی در سازمان آشنا شدند.

 

برگزاری دوره ی " عوامل استرس زای شغلی " در شهرداری : معاون توسعه منابع انسانی ،از برگزاری دوره آموزشی عوامل استرس زای شغلی، در شهرداری منطقه 16خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16،اکرم رجای گفت : با برنامه ریزی های صورت گرفته توسط اداره آموزش دوره ی عمومی عوامل استرس زای شغلی جهت 31 نفر از مدیران و کارشناسان منطقه برگزار میگردد. هدف از برگزاری این دوره آشنایی کارکنان با عوامل استرس زای شغلی و چگونگی یافتن راهکارهایی مناسب با این عوامل می باشد.

برگزاری دوره ی " مدیریت پروژه " در شهرداری : معاون توسعه منابع انسانی ،از برگزاری دوره ی تخصصی مدیریت پروژه، در شهرداری منطقه 16خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 16،اکرم رجای گفت : اداره آموزش منطقه دوره تخصصی “مدیریت پروژه “ مختص کارکنانی که در زمینه ی کنترل پروژه فعالیت می نمایند را برنامه ریزی نموده است. فراگیران در این دوره با مفاهیم بنیادی مدیریت و کنترل پروژه آشنا می شوند.

برگزاری دوره ی اخلاق و برخورد اسلامی ویژه عوامل جلوگیری از تخلفات : خانم رجای معاون توسعه منابع انسانی ،از برگزاری دوره آموزشی اخلاق و برخورد اسلامی ویژه عوامل جلوگیری از تخلفات ،در شهرداری منطقه 16خبر داد. وی افزود در راستای برنامه ریزی آموزشی جهت نگهداشت مطلوب شهر دوره ای با عنوان " اخلاق و برخورد اسلامی ویژه عوامل جلوگیری از تخلفات “ویژه معبربان ها در نظر گرفته شده که طبق محتوای دوره به مطالب تئوری و قوانین موجود در این بحث پرداخته و نیز به صورت کارگاهی و حضور در محل بوده و مطالب به صورت عملی ارائه شد.این دوره جهت کلیه معبربان های منطقه به تعداد 45 نفر برگزار گردیده است. هدف از برگزاری این دوره آشنایی معبربان ها با نحوه ی برخورد با متخلفین به منظور جلوگیری از تکرار تخلف می باشد.

برگزاری دوره ی تخصصی اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری : خانم رجای معاون توسعه منابع انسانی ،از برگزاری دوره آموزشی اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری، خبر داد. وی افزود با توجه به نیاز سنجی صورت گرفته توسط اداره آموزش، دوره ی تخصصی اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری، مختص مدیران و کارشناسان معاونت خدمات شهری و محیط زیست برگزارگردید.فراگیران در این دوره با مفاهیم خدمات شهری و اصول مدیریت خدمات شهری آشنا شدند.

برگزاری دوره ی آموزشی مدیریت اثربخش جلسات : خانم رجای معاون توسعه منابع انسانی ،از برگزاری دوره آموزشی مدیریت اثربخش جلسات در شهرداری منطقه 16 خبر داد. وی افزود با برنامه ریزی اداره آموزش، دوره تخصصی مدیریت اثربخش جلسات ویژه ی مدیران و کارشناسان جهت آشنایی ایشان با انواع جلسات،ابعاد یک جلسه،اداره و اثربخشی یک جلسه،برگزار گردید.هدف از برگزاری این دوره آشنایی کارکنان با انواع جلسات و روش ها و تکنیک های مدیریت جلسات بود.

برگزاری دوره ی آموزشی ویژه ی معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری : خانم رجای معاون توسعه منابع انسانی ،از برگزاری دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه در شهرداری منطقه 16 خبر داد. وی افزود با برنامه ریزی های صورت گرفته توسط اداره آموزش، دوره تخصصی برنامه ریزی و کنترل پروژه که مختص مدیران و کارشناسان حوزه برنامه ریزی و توسعه شهری بود،با هدف آشنایی فراگیران با روشهای علمی برای شناخت پروژه،برنامه ریزی زمانی پروژه،منابع و مدیریت یک پروژه برگزار گردید.

برگزاری دوره ی آموزشی فنون پذیرایی و تشریفات : معاون توسعه منابع انسانی خانم رجای ،از برگزاری دوره آموزشی فنون پذیرایی و تشریفات برای نیروهای خدمات در شهرداری منطقه 16 خبر داد.وی افزود به منظور ارتقای مهارت نیروهای خدماتی ،کارگاهی عملی با موضوع فنون پذیرایی و تشریفات برای پنجاه نفر از ایشان به مدت 8 ساعت برگزار گردید. هدف از برگزاری این دوره ها بهبود ارائه ی خدمات به پرسنل و ارباب رجوع می باشد.

اختتامیه مسابقه عکاسی کارکنان شهرداری منطقه 16 با موضوع " نیایش " : وی تصریح کرد در این مراسم که به همت اداره آموزش شهرداری منطقه 16 برنامه ریزی و با حضور جناب آقای شریفی قائم مقام محترم معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، خانم دکتر فیاض مشاور محترم معاونت توسعه منابع انسانی وآقای نشاط مدیر محترم آموزش معاونت توسعه منابع انسانی،شهردار محترم منطقه و جمعی از پرسنل منطقه برگزار گردید. درابتدای این مراسم شهردار محترم منطقه ضمن تبریک دهه کرامت از اهمیت آموزش و آثار آن در سازمان ها و همچنین توجه ویژه منطقه به خانواده پرسنل و برنامه ریزی هایی در زمینه مسائل دینی و معرفتی ایراد سخن فرمودند و در ادامه آقای شریفی قائم مقام معاونت توسعه منابع انسانی دلیل شکل گرفتن معاونت توسعه منابع انسانی را رضایت همکاران از دوره کاری در شهرداری و گام برداشتن در راستای اهداف آن دانست.همچنین از فرصتی که در منطقه 16 پیش آمده تا همکاران از نگاه خودشان موارد را به همکاران و مدیران انعکاس دهند،اظهار خرسندی نموده و برگزاری این مسابقه ی عکاسی را کار ارزشمندی خواندند و از عکاسی به عنوان ثبت کننده روند توسعه شهری و فرهنگی یاد کرده و پیشگامی منطقه 16 را در این امر تبریک گفتند. در پایان مراسم پس از سخنرانی آقای دکتر صدرا در خصوص اخلاق حرفه ای،جوایزی به نفرات برگزیده مسابقه عکاسی و همچنین نفرات برتر دوره های آموزشی اهدا شد و به مناسبت روز دختر نیز از بانوان منطقه با نام معصومه تقدیر به عمل آمد.

برگزاری دوره ی آموزشی تخصصی معاونت اجتماعی و فرهنگی : معاون توسعه منابع انسانی خانم رجای ،از برگزاری دوره ی آموزشی تخصصی تغذیه ورزشی در شهرداری منطقه 16، خبر داد. وی تصریح کرد به همت اداره آموزش شهرداری منطقه 16 ،دوره تخصصی تغذیه ورزشی در شهرداری که مختص مدیران و کارشناسان اجتماعی و فرهنگی می باشد برگزار شد. فراگیران این دوره با مبانی و مفاهیم مکمل ها و تغذیه ورزشی آشنا شدند.

برگزاری دوره ی تخصصی معاونت توسعه منابع انسانی : معاون توسعه منابع انسانی خانم رجای ،از برگزاری کلاس آموزشی تخصصی مبانی و اصول ارتباطات انسانی در شهرداری منطقه 16 خبر داد. وی تصریح کرد با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته توسط اداره آموزش دوره تخصصی مبانی واصول ارتباطات انسانی برای مدیران و کارشناسان آن حوزه برگزار گردید. فراگیران این دوره با روشها،الگوها و راهکارهای برقراری ارتباط وارتباطات بهتر با دیگران آشنا شدند.

برگزاری دوره ی آموزشی تخصصی جهت معاونت مالی و اقتصاد شهری : معاون توسعه منابع انسانی خانم رجای ،از برگزاری دوره آموزشی مدیریت مالی در شهرداری ها خبر داد. وی تصریح کرد اداره آموزش شهرداری منطقه 16 در نظر دارد با برنامه ریزی های صورت گرفته ، در هفته آتی دوره تخصصی مدیریت مالی در شهر داری ها که مختص مدیران و کارشناسان حوزه مالی و اقتصاد شهری می باشد را برگزار نماید. فراگیران این دوره با تئوری های نوین مدیریت مالی و کاربرد آن در شهرداری آشنا می شوند.

برگزاری دوره های تخصصی آموزش : معاون توسعه منابع انسانی خانم رجای ،از برگزاری کلاسهای آموزشی تخصصی ترافیک و منابع انسانی در شهرداری منطقه 16 خبر داد. وی تصریح کرد با برنامه ریزی های انجام شده توسط اداره آموزش دوره تخصصی مهندسی ترافیک پیشرفته و دوره مدیریت منابع انسانی برای فراگیران در نظر گرفته شده،برگزار گردید.هدف از دوره های آموزشی تخصصی بهبود روند کار پرسنل هر حوزه در زمینه کاری تخصصی خود میباشد.

برگزاری دوره ی آموزشی اصول و فنون مذاکره :معاون توسعه منابع انسانی خانم رجای ،از برگزاری دوره ی آموزشی عمومی با عنوان اصول و فنون مذاکره در شهرداری منطقه 16 خبر داد. وی تصریح کرد دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره برای 28 نفر از پرسنل شهرداری منطقه 16، برگزار گردید. هدف از برگزاری این دوره آشنایی فراگیران باروش های افزایش مهارت ها و دانستنی های لازم برای تسلط به مذاکرات می باشد. 

برگزاری دوره های آموزش پیامکی :معاون توسعه منابع انسانی خانم رجای ،از اجرای شیوه نوین آموزش پیامکی(M-Learning)در شهرداری منطقه 16 خبر داد. وی افزود اداره آموزش شهرداری منطقه 16 در راستای برنامه پنجم از راهبردهای معاونت توسعه منابع انسانی تحت عنوان آموزش و توانمند سازي کارکنان در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظوراستقرار کامل شهرداري الکترونیک،اقدام به اجرای شیوه نوین آموزشی در قالب پیامک در بسترهاي ارتباطي اپراتورهاي تلفنهاي همراه درشهرداری منطقه 16، نموده است. هدف از استفاده ازاین نوع آموزش این است که پیامک یک ابزار ارتباطی بسیار سریع است و دریافت‌کننده تنها ظرف چند دقیقه آن را مشاهده خواهد کرد.                 

برگزاری کارگاه آموزشی ترافیک پیشرفته : معاون توسعه منابع انسانی خانم رجای ،از اجرای کارگاه آموزشی دوره مهندسی ترافیک پیشرفته در شهرداری منطقه 16 خبر داد. وی افزود، با عنایت به برنامه سوم از راهبردهای معاونت توسعه منابع انسانی به منظور اجرای آموزشهای مهارتی دوره ی آموزش ترافیک پیشرفته به صورت کارگاهی و حضور در خیابانهای منطقه صورت پذیرفت. هدف از اجرای کارگاه آشنا شدن کارشناسان ترافیک منطقه به صورت ملموس با برداشتهای ترافیکی وانجام محاسبات بود.


 

درباره شهرداری
تماس با ما
Text/HTML

پروژه مجموعه ورزشی شهید شاطری

تصاوير پروژه مجموعه ورزشی شهيد حسن شاطری

پروژه پله‌های خيابان همدانی

تصاوير نهايی پروژه پله‌های ساخته شده در خيابان همدانی

پروژه مجموعه ورزشی ذولفقاری

تصاوير تکميلی از مجموعه ورزشی جاويد الاثر محمد ذولفقاری

پروژه آمفی تأتر شهيد آوينی

تصاوير نهايی از آمفی تأتر شهيد آوينی
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16