اداره فضای سبز

معرفی رئیس اداره فضای سبز


 • نام و نام خانوادگی: حمید حسن نژاد
 • عنوان شغلی: رئیس اداره فضای سبز
 • مدارک و رشته تحصيلی: کارشناسی کشاورزی ( زراعت و اصلاح نباتات )

سوابق اجرایی رئیس اداره فضای سبز

 • کارشناس فضای سبز منطقه 16
 • مسئول فضای سبز بوستان بعثت و نواحی 1 و 3 و 6 منطقه 16
 • مسئول طرح توسعه فضای سبز منطقه 16
 • معاون فضای سبز منطقه 16
 • رئیس فضای سبز منطقه 16


شرح وظایف اداره فضای سبز

 • حل مشکلات شهروندان مرتبط با فضای سبز
 • پیش بینی وارائه برنامه های مدون درچشم اندازشهری
 • رسیدگی به امور مشکلات مدیران و پیمانکاران در نواقـص
 • پی گیری و برنامه ریزی برای تملک املاک با کاربری فضای سبز
 • کنترل مرتب و نظارت بر آمار دقیق و درج تغییرات در سامانه آمــار
 • نظارت بر عملکرد کلیه پرسنل و مسئولین فضای سبز نواحی و پارکها
 • پیش بینی طرحها و پروژه ها در اقدامات توسعه فضای سبز وافزایش سرانه
 • انجام کلیه امور مرتبط با برگزاری مناقصات وپیمان های نگهداری فضای سبــز
 • کنترل و پیش بینی در تامین منابع آبی و تدوین و اجرا برنامه های منظم در آبیاری
 • نظارت بر عملکرد کلیه پیمانکاران نگهداری فضای سبز طبق دفترچه پیمان فضای سبز
 • نظارت بر کل فضای سبز منطقه اعم از ادارات و سازمانها وارائه راهکار و تدبیر در حفظ و حراست
 • اخذ لیست حقوقی کلیه کارکنان اجرایی پیمانکاران بطور مرتب و ماهانه و ارسال جهت اقدام به موقع
 • اجرای دستور العمل های ارسالی سازمانهای تخصصی ( سازمان پارکهاو معاونت امور شهری شهرداری تهران
 • هماهنگی با دستگاه های نظارت عالی فضای سبز در شهرداری تهران مانند : سازمان پارکها ، معاونت امور شهری و فضای سبز مرکز
 • بررسی و برآورد نیازها ی قطعات فضای سبز و برنامه ریزی برای رفع نواقص از طریق اخذ بودجه و انعقاد قرارداد و نظارت عالی بر اجرای پروژه


آمار و عملکرد اداره فضای سبز

درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16