عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
آمار پرتال
کاربران آنلاین بازدید
بازدیدکنندگان کاربر ناشناس: 0
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 0

کاربران آنلاین دیروز جدید:
اداره زيباسازی

معرفي رئيس اداره زيباسازي

 • نام و نام خانوادگی: کیانوش جعفری
 • عنوان شغلی: رئیس اداره زیباسازی
 • مدارک و رشته تحصيلی:لیسانس تاریخ
                          لیسانس علوم سیاسی

سوابق اجرایی رئیس اداره زیباسازی

عنوان سازمان
شهردار ناحیه 1 منطقه 9
شهردار ناحیه 1
منطقه 7
رییس بازرسی منطقه 6
بازرس ویژه شهردار
منطقه 8
مشاور مدیر عامل و مدیر روابط عمومی سازمان میادین و میوه وتربار
مشاور شهردار و رییس سامانه 137 منطقه 5
بازرس ویژه خدمات شهری منطقه 14
مشاور شهردار و رییس ستاد طرح تکریم ارباب رجوع منطقه 6
کارشناس ستاد بحران منطقه 6
سرپرست اداره زیباسازی منطقه 16

شرح وظایف اداره زیبا سازی

 • تهیه ، جانمایی و نصب مبلمان و المانهای شهری و بررسی وضعیت مبلمان شهری منطقه به منظور شناخت نیازها و برنامه ریزی جهت رفع نواقص و کاستی های مربوطه مطابق با ضوابط ، بخشنامه ها ، دستورالعملها و طرح های ارائه شده از سوی سازمان زیباسازی
 • تهیه نقشهنظارت کیفی برعملکرد نواحی در زمینه پیرایش و بازپیرایی نماها و بدنه های شهری در چارچوب دستورالعملهای سازمان زیباسازی
 • نظارت کیفی بر آذین بندی و نورپردازی موقت فضاهای شهری به مناسبتهای مختلف که توسط نواحی صورت می گیرد.
 • نورپردازی دائم محیط شهری اعم از معابر ، میادین ، پارکها ، نماها و کلیه فضاهای شهری با هماهنگی سازمان زیباسازی
 • انجام فعالیتهای هنری و گرافیک شهری با هماهنگی و نظارت سازمان زیباسازی و اخذ تأییدیه طرح های مربوطه از آن سازمان
 • شناسایی و احیاء فضاهای شهری ارزشمند و با هویت با هماهنگی سازمان زیباسازی
 • شناسایی فرصتهای شهری و تبدیل آن به فضاهای مطلوب شهری نظیر پیاده راهها ، گشتگاه ها ، تفرجگاه ها و پاتوق های محله ای و فرامحله ای و ... مطابق ضوابط و دستورالعملها و طرح های ارائه شده از سوی سازمان زیباسازی
 • نظارت بر اجرای آموزش شهروندان و جلب مشارکتهای مردمی جهت پیشبرد اهداف امورشهری با هماهنگی سازمان زیباسازی
 • نظارت برصدور مجوز و تابلوهای معرف کاربری براساس ضوابط شورای شهر و آئین نامه ها، ضوابط و دستورالعملهای سازمان زیباسازی و انجام هماهنگی لازم جهت هدایت متقاضیان به سازمان زیباسازی در ارتباط با تبلیغات محیطی و نظارت بر حسن انجام کار
 • ساماندهی معابر ، میادین و ... در قالب طرح ها و پروژه های خاص مطابق با طرح های ارائه شده از سوی سازمان زیباسازی
 • نظارت کیفی بر نصب پلاک معابر و پلاکهای واحدهای شهری و کنترل بر عملکرد نواحی جهت رعایت ضوابط و استانداردهای سازمان زیباسازی
 • شرح وظائف مذکور می بایست توأم با فعالیتهای ذیل صورت پذیرد

 • کنترل و نظارت برعملکرد پیمانکاران زیباسازی منطقه .
 • کنترل و نظارت کیفی بر عملکرد پیمانکاران زیباسازی نواحی
 • نظارت مستمر بر وضعیت محورها ، میادین ، بدنه ها و کفها در خصوص کلیه امور مربوط به زیباسازی در جهت کاهش اغتشاشات بصری و ارتقاء کیفیت محیط شهر و شناسایی عناصر زائد در منظر شهری و اقدام در جهت رفع آنها
 • اجرای ضوابط ، بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان زیباسازی از طریق مکاتبه ، نظارت و پیگیری و برقراری ارتباط مستمر با سازمان و همچنین استفاده از دستاوردهای مطالعاتی و اعمال سیاستهای ارتقاء کیفیت محیط شهری
 • رسیدن به ثبات در میزان جمع آوری غرفه نشانه
 • ارتباط مستمر با معاونتها و واحدهای مختلف شهرداری منطقه و شرکت فعال در کمیسیونهای فنی شهرداری منطقه ( نظیر کمیسیون بررسی طرح های فنی و شهری منطقه ) به منظور هماهنگی های لازم در پروژه ها و همچنین اعمال ضوابط و استانداردهای فنی وابلاغی از سوی سازمان زیباسازی
 • تهیه و تدوین برنامه و بودجه اداره زیباسازی منطقه زیرنظر حوزه معاونت آموزش و هماهنگی امور مناطق سازمان زیباسازی و با اخذ نیازهای اعلام شده از سوی شورایاران و نواحی
 • شرکت در جلسات گردهمائی سازمان زیباسازی به منظور انجام تعامل و هماهنگی با سازمان در جهت ایجاد وحدت رویه در مجموعه شهری و انتقال سیاستها ، برنامه ها ، ضوابط ، دستورالعمل ها و بخشنامه ها از سوی سازمان زیباسازی به مناطق.
 • بستر سازی و ایجاد هماهنگی لازم در شهرداری منطقه و نواحی و سازمانها و ادارات و نهادهای ذیربط جهت اجرایی نمودن پروژه های سازمان زیباسازی و رفع مشکلات و موانع موجود جهت اجرای پروژه ها ، پیگیری جهت انجام مراحل تغییر و تحول پروژه های اجرا شده از طرف ساز.
 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح های جهادی و ضربتی که توسط نواحی انجام می پذیرد .

درخواست تاييديه پلاك املاك تجاري و مسكوني

 • براي اين منظور موديان محترم به زيباسازي منطقه مراجعه و مدارك ملكي و كسبي را تحويل و پس از بازديد از محل صدور تائيديه لازم ، نهايتاً مكاتبه با اتحاديه هاي مربوطه انجام مي گردد.
 • درخواست نصب يا تغيير تابلوها شامل

 • تابلوهاي تبليغاتي : مربوط به سازمان زيباسازي شهر تهران بوده و مودي به آنجا هدايت مي شود.
 • تابلوهاي اختصاصي تجاري كه معرف كاربري است : با ارائه درخواست و بازديد از واحد تجاري در صورت دارا بودن شرايط قانوني مدارك شامل (فيش مشاغل ، سند مالكيت (اجاره نامه) ، فيش آب و برق و تلفن و پايانكار) جهت انجام آن با اداره درآمد منطقه مكاتبه مي گردد.
 • مابقي امور در صورت دستور جناب شهردار و معاونت محترم امور شهري و دارا بودن اعتبار و نقدينگي انجام مي گردد همانند (رنگ آميزي ، نصب بنر و آذين بندي و ...) .آمار و عملکرد اداره زیباسازی

درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16