عکس رهبر

امام خمینی


سخن روز
آمار پرتال
کاربران آنلاین بازدید
بازدیدکنندگان کاربر ناشناس: 0
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 0

کاربران آنلاین دیروز جدید:
اداره مدیریت پسماند

معرفی رئيس اداره مدیریت پسماند

 • نام و نام خانوادگی: علی غفاری
 • عنوان شغلی: رئيس اداره مدیریت پسماند
 • مدارک و رشته تحصيلی: فوق ليسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سوابق اجرایی رئيس اداره مدیریت پسماند

عنوان
مسئول پیگیری دفتر شهردار منطقه 16 از سال 1373تا سال 1377
مسئول موتوری سبک منطقه 16 از سال 1377 تا سال 1379
مسئول موتوری سنگین و بازیافت منطقه 11 از سال 1379 تا سال 1383
مسئول قنوات و مسیلها منطقه 16 از سال 1383 تا 1385
مسئول موتوری سنگین منطقه16 از سال 1385 تا 1387
معاون ناحیه منطقه 16 از سال 1387 تا 1390
جانشین اداره خدمات شهری منطقه 16 از سال 1390 تا مهر ماه 1397

شرح وظایف اداره مدیریت پسماند منطقه

 • تهیه فرم اطلاعات منطقه ای، ناحیه ای و محله ای منطقه مربوطه
 • تهیه نقشه GIS بلوک بندی کل منطقه و جانمایی نقاط مدنظر برای نصب غرفه و اولویت بندی آنها
 • مشخص نمودن تعداد غرفه ها، تجهیزات و وسایل موتوری مورد نیاز برای پوشش کل منطقه با توجه به « شعاع عملیاتی موثر»، « مکان و تعداد غرفه و نحوه پست بندی سیستم سیار» و « ملاحظات و پارامترهای موثر در تعداد و جانمایی غرف»
 • کنترل و جمع آوری عوامل غیر مجاز با همکاری سد معبر و پلیس انتظام
 • هماهنگی با رؤسای نواحی جهت بهبود اجرای طرح
 • پوشش کامل منطقه توسط طرح تلفیقی حداکثر تا پایان سال.
 • ارسال (فکس) روزانه آمار مربوطه به غرفه ها به سازمان و نگهداری سوابق و آمار مربوطه در سیستم رایانه ای و نیز به صورت مکتوب
 • اجرای هرگونه برنامه یا تغییر ابلاغی از سوی سازمان
 • فراهم آوردن امکان دسترسی مسئولین سازمان به هر نوع اطلاعات و بازدید از هرگونه تجهیزات
 • پایش و آسیب شناسی مداوم و مراقبت از طرح

آمار و عملکرد اداره مدیریت پسماند

درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16