عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
آمار پرتال
کاربران آنلاین بازدید
بازدیدکنندگان کاربر ناشناس: 0
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 0

کاربران آنلاین دیروز جدید:
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

معرفي معاون برنامه ريزي و توسعه شهري

 • نام و نام خانوادگي: محسن جعفری مقدم

 • عنوان شغلي: معاون برنامه ريزي و توسعه شهري

 • مدارک و رشته تحصيلي: کارشناسي برنامه ریزی رفاه اجتماعی (دانشگاه تهران)

 •                                کارشناسي ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی (دانشگاه تهران)
 •                                دانشجوي دکتري مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی (دانشگاه علامه طباطبایی)

سوابق اجرائي معاون برنامه ريزي و توسعه شهريمعاون برنامه ريزي و توسعه شهري منطقه 16

مشاور مدیر عامل و مدیر حوزه ریاست شرکت شهر سالم شهرداری تهران - سال 96 تا 97

مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در امور دانشگاه ها- سال 93 تا 96

مشاور ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور در حوزه جوانان و دانشگاه ها - سال 93 تا 96

کارشناس حوزه مشاور اجتماعی و راهبردی شهرداری تهران - سال 93 تا 91

کارشناس ارزیاب برنامه های فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران- سال 90

عضو همکار کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران- سال 89 تا 92


شرح وظايف معاون برنامه ريزي و توسعه شهري

 • كنترل و نظارت بر ارزيابي اصلاحات يا تغييرات پيشنهادي در تشكيلات و روش هاي اداري جهت ارائه به اداره كل تشكيلات و آموزش
 • انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد همكــاري بــا اداره كل تشكيلات و آمــوزش در زمينه تشكيلات ، بهبود روشها و آموزش پرسنل منطقه
 • هماهنگي و نظارت بر بررسي و ارزيابي نيازهاي آموزشي اعلام شده از سوي واحدهاي زيرمجموعه شهرداري منطقه به منظور تهيه برنامه آموزشي منطقه با هماهنگي اداره كل تشكيلات و آموزش
 • نظارت و هماهنگي بر اجراي برنامه هاي آموزشي كاركنان منطقه و برنامه ريزي نيروي انساني
 • كنترل و نظارت بر انجام مطالعات و بررسيهاي مورد نياز در زمينه برنامه ريزي و مديريت شهري ضمن همكاري بــا مركز مطالعات و برنامه ريزي به منظور تهيه برنامه هاي بلند ، ميان و كوتاه مدت منطقه
 • كنترل و نظارت در تهيه و تنظيم بودجه ساليانه منطقه و پيشنهاد آن
 • بررسي هرگونه پيشنهاد تغيير و اصلاح بودجه ساليانه و ايجاد همكاري مستمر با اداره كل برنامه و بودجه جهت اعمال تغييرات مورد نياز در بودجه منطقه
 • اظهار نظر درمورد طرحها و پروژه هاي جديد و تعيين جايگاه آنها در برنامه هاي بلند ، ميان و كوتاه مدت منطقه
 • انجام بررسيهاي مربوط به برآورد كليه منابع درآمد بالقوه و بالفعل منطقه و پيشنهاد نحوه تخصيص آنها به فعاليت هاي مختلف
 • نظارت و هماهنگي در ايجاد بانك اطلاعاتي از پروژه هاي دردست اقدام و تهيه گزارش هاي دوره اي و مقطعي كه منعكس كننده وضعيت پروژه هاي عمراني در هر مقطع زماني بوده و همچنين ميزان اثرگذاري آنها در برنامه هاي كلان شهر تهران
 • كنترل و نظارت بر انجام كليه امور انفورماتيك منطقه با هماهنگي سازمان آمار، اطلاعات و خدمات كامپيوتري 
 • دريافت برنامه ها و سياستهاي كلان شهرداري در كليه زمينه هاي مرتبط با فعاليتهاي منطقه و همكاري و هماهنگي با ساير معاونتهاي منطقه جهت اجراي آنها 
 • كنترل و نظارت بر اجراي كامل مقررات و ضوابط شهرداري تهران و اقدام جهت اجراي صحيح كليه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي معاون هماهنگي و برنامه ريزي شهرداري تهران
 • كنترل و نظارت بر گردآوري كليه آمار و اطلاعات مورد نياز مركز از واحدهاي مختلف منطقه و تهيه بانكهاي اطلاعاتي مربوطه براساس دستورالعمل هاي ابلاغي
 • كنترل و تاييد گزارشهاي تهيه شده حوزه تحت سرپرستي بصورت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه و سالانه از عملكرد فعاليتهاي منطقه
 • نظارت و كنترل در تهيه گزارش ارزيابي عملكرد سالانه منطقه براي شهردار منطقه و معاونت هماهنگي و برنامه ريزي مركز و همچنين تهيه گزارشهاي خاص مقطعي برحسب نياز 
 • كنترل و نظارت بر تجزيه و تحليل و نتيجه گيري از آمارهاي جمع آوري شده و گزارشهاي كمي و كيفي تهيه شده درمورد وضعيت موجود و آتي منطقه

چارت معاونتآمار و عملکرد معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري

درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16