عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
آمار پرتال
کاربران آنلاین بازدید
بازدیدکنندگان کاربر ناشناس: 0
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 0

کاربران آنلاین دیروز جدید:
معاونت مالی واقتصاد شهری

معرفی معاون مالی و اقتصاد شهری


 • نام و نام خانوادگی: مرتضی مهدیان
 • عنوان شغلی: معاون معاون مالی و اقتصاد شهری
 • مدارک و رشته تحصيلی: لیسانس حسابداری

سوابق اجرایی و مدیریتی معاون مالی و اقتصاد شهری

صندوق انصار سرپرستي استان تهران از سال 73 تا 77 به عنوان حسابدار

سازمان خدمات كامپيوتري شهرداري مشهد در نیمه دوم سال 1380 با سمت كارشنارس راه اندازي سيستمهاي يكپارچه مالي

سازمان حمل ونقل وترافيک شهرداري مشهد از سال 1381 لغايت 1386 با سمت مدیر امور مالی و اداری

همزمان در شرکت قطار شهری مشهد از سال 81 تا نیمه اول سال 82 به عنوان مسئول راه اندازی سيستمهاي يكپارچه مالي رایورز

موسسه حسابرسي شاخص انديشان (حسابداران رسمي ) ازتاريخ 87/01/01 لغايت 1389/06/31 با سمت حسابرس ارشد

شهرداری منطقه 13 تهران از تاریخ 1389/07/01 لغایت 1394/06/10 با سمت رئیس اداره حسابداری منطقه
ضمناً از تاریخ 1393/03/01 لغایت 1393/07/30 به عنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری منطقه 13 نیز فعالیت نموده ام
اداره کل حسابرسی شهرداری تهران از تاریخ 1394/06/10 لغایت 1394/07/30با سمت مشاور مدیرکل
شهرداری منطقه 18 تهران از تاریخ 1394/08/01 لغایت 1396/01/31 با سمت رئیس اداره حسابداری منطقه
شهرداری منطقه 18 تهران از تاریخ 1396/02/01 لغایت 1396/10/30 با سمت مشاور مالی منطقه
همکاری با کمیته راستی آزمایی هولوگرامهای صادره شهرداری تهران از تاریخ 1396/07/01 لغایت تاکنون
شایان ذکر است عضو کمیته مشورتی مالی و حسابداری شهرداری تهران نیز می باشم
معاون مالی و اقتصادشهری منطقه 16 از اردیبهشت 97
مسئولیت حسابرسی و تهیه صورتهای مالی سال 85 شهرداری مناطق 15 و 19 و تهیه صورتهای مالی سال 86 مناطق 13 - 15 - 19 و همچنین اصلاح حساب سال 1387 مناطق 4 و 8 و حسابرسی سال 87 سازمان کشتارگاه ( در حال ادغام با سازمان میادین میوه و تره بار ) و حسابرسی سال 88 سازمان بازیافت و تبدیل مواد و نیز تهیه صورتهای مالی سال 87 منطقه 13 تهران ،حسابرسی سال 88 شرکت آریان کیمیا تک( مای ) و شرکت سرمایه گذاری بانک پاسارگاد و صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک پاسارگاد ،تهیه صورتهای مالی سالهای 1389 و1390 و 1391 مناطق 13 - 14 و 20

           


شرح وظایف معاونت مالی و اقتصاد شهری

 • انجام ساير اموري که در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع و يا تفويض اختيار مي گردد.
 • تهيه گزارشهاي عملکرد مالي و تراز ، به منظور ارائه به مقام مافوق و تلاش در جهت استفاده بهينه از نقدينگي.
 • کنترل و نظارت بر اجراي صحيح بودجه در کليه واحدهاي منطقه و انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات مصوب با هماهنگي معاونت طرح و برنامه منطقه.
 • دريافت برنامه ها و سياستهاي کلان شهرداري در زمينه اداري، مالي، تدارکات و انبار و برنامه ريزي جهت اجراي آنها در سطح منطقه و ابلاغ به ساير واحده.
 • بررسي هرگونه پيشنهاد تغيير و اصلاح بودجه ساليانه و ايجاد همكاري مستمر با اداره كل برنامه و بودجه جهت اعمال تغييرات مورد نياز در بودجه منطقه.
 • انجام کليه امور مالي منطقه شامل دريافتها و پرداختها و رفع اختلاف حسابها با اشخاص حقيقي و حقوقي و صدور سند و چک جهت پيمانکاران با رعايت کامل مقررات.
 • رعايت کليه قوانين و ضوابط شهرداري تهران و اقدام جهت اجرايي صحيح کليه آئين نامه ها و دستورالعملهاي ابلاغي معاونت مالي و اداري شهرداري مرکز در سطح منطقه.
 • دريافت عوارض شهرداري اعم از نوسازي، پيشه وران ، سطح شهر ، بقايا و ... در سطح منطقه بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه و انجام همکاريهاي لازم با اداره کل درآمد شهرداري .
 • انجام کليه امور مربوط به سفارشات، تدارکات ، انبارداري و ثبت اموال منطقه از قبيل پيش بيني ، تهيه و تدارکات ملزومات و وسايل مورد نياز واحدهاي منطقه و انجام اقدامات لازم جهت ثبت و نگهداري و تعمير به موقع آنها جمع آوري، سازماندهي ، نگهداري و به هنگام سازي کليه آمار و اطلاعات امور مالي و اداري منطقه با هماهنگي.
 • معاونت برنامه ريزي توسعه شهری و امور شورا منطقه جهت بکارگيري در امر برنامه ريزي و تهيه بانکهاي اطلاعاتي مربوطه .

چارت معاونتآمار و عملکرد معاونت مالی و اقصاد شهری

عملکرد معاونت مالی و اقتصاد شهری در سال 95
درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16