عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
آمار پرتال
کاربران آنلاین بازدید
بازدیدکنندگان کاربر ناشناس: 0
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 0

کاربران آنلاین دیروز جدید:
منطقه در يک نگاه
 • وسعت: 1651 هکتار
 • رتبه منطقه از نظر وسعت: 15 (نسبت به مناطق 22 گانه)
 • جمعیت: 287387 نفر (سرشماری سال 90)

اطلاعات به تفکيک ناحيه

نواحی محلات مساحت درصد مساحت جمعيت درصد جمعيت
ناحيه 1 جواديه 303 18 49134 17
ناحيه 2 نازی آباد 236 14 45775 16
ناحيه 3 خزانه، شهرک شهيد بعثت و شهيد رجايی 360 22 44147 26
ناحيه 4 ياخچی آباد 241 15 51306 18
ناحيه 5 علی آباد جنوبی و تختی 263 16 50960 18
ناحيه 6 باغ آذری 248 15 16847 6

محدوده جغرافيایی منطقه

- شمال: مناطق 11 و 12 خیابان شوش حد فاصل انبار نفت- میدان شوش
- شرق: محدوده منطقه 15 فداییان اسلام، حد فاصل میدان شوش و بزرگراه آزادگان
- جنوب: محدوده منطقه 20 بزرگراه آزادگان
- غرب: محدوده مناطق 17 و 19 بزرگراه شهید تندگویان- خیابان بهمنیار

امکانات شهری

 • شبکه های آب تهران: 349 کيلومتر
 • شبکه برق: 681 کيلومتر
 • شبکه مخابراتی: 397 کيلومتر
 • شبکه گاز: 260 کيلومتر

طول شبکه معابر

 • بزرگراه: 7,72 کيلومتر
 • شریانی درجه یک 45 متر به بالا: 14,2 کيلومتر
 • شریانی درجه دو 30 تا 45 متر : 26,33 کیلومتر
 • جمع کننده و پخش کننده15 تا 30 متر: 20,73 کیلومتر
 • محلی زیر 12 متر: 54,17 متر

شاخصه های مهم منطقه

 • مترو در محدوده شمال شرقی به جنوب شرقی در منطقه ای به طول4600 متر با 4 ایستگاه خزانه-شوش- ترمینال جنوب- علی آباد
 • ترمینال جنوب در شمال منطقه، بازار بلور و اتصال به بازار تهران
 • ایستگاه راه آهن تهران، فرهنگسرای بهمن، نیروگاه برق بعثت
 • کارخانه روغن نباتی،چیت سازی،گمرک جنوب، سیلو گندم تهران

تعداد واحدهای مسکونی و تجاری

 • تعداد پلاک ثبتی مسکونی: 32770
 • تعداد پلاک ثبتی آپارتمانی: 25092
 • تعداد پلاک ثبتی اداری و تجاری : 2253
درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16