عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
آمار پرتال
کاربران آنلاین بازدید
بازدیدکنندگان کاربر ناشناس: 0
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 0

کاربران آنلاین دیروز جدید:
واحد قراردادها

معرفی رئیس واحد قراردادها


 • نام و نام خانوادگی: یزدان شعبانی نژاد
 • عنوان شغلی: رئیس واحد قراردادهای منطقه
 • مدارک و رشته تحصيلی: فوق دیپلم حسابداری - دانشجو کارشناسی

رئیس واحد قراردادها

کارشناس اداره حقوقی شهرداری منطقه 18  از سال 80تا 85

مسئول واحد مطالبات شهرداری منطقه 18  از سال 85 تا 93

رئیس اداره قراردادها شهرداری منطقه 3  از سال 93 تا 95

با حفظ سمت سرپرست اداره تدارکات شهرداری منطقه 3 از سال 94 تا 95

با حفظ سمت قائم مقام حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری منطقه 3  از خرداد 95 تا پایان 95

ممیز مالی اداره کل امور مالی کمک ذی حساب شهرداری منطقه 2  از سال 96 تا اردیبهشت97


شرح وظايف واحد قراردادها

برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور کلیه قراردادها

هدایت و راهنمایی کارشناسان تحت سرپرستی در انجام وظایف سازمانی

بررسی و تهیه گزارشات تحلیلی به صورت ادواری (ماهیانه ، فصلی و سالیانه) از وضعیت قراردادها

بایگانی و ایجاد بانک اطلاعاتی از قراردادهای منعقد شده

ارتقای سطح کیفی قراردادها

تهیه و تنظیم نمونه قراردادهای امور واگذار شده ، تفاهم نامه ها و کلیه اسناد

انجام کلیه مکاتبات و ارایه راهبردهای عملیاتی در خصوص امور مناقصه ، مزایده و قراردادها 

انجام فرآیند تمدید ، افزایش حجم و مدت قراردادها

رعایت دقیق مفاد قراردادها و شرایط عمومی پیمان و کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی

برگزاری کمیسیون های معاملات ، مناقصه و ترک تشریفات

انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق


راهنمای گردش کار قراردادهای شرکتهای وابسته – ترک تشریفات

 • دریافت نامه درخواست انعقاد قرارداد از سوی حوزه معاونت مربوطه
 • دریافت اعتبار و برآورد و شرایط خصوصی و گزارش توجیهی از معاونت مربوطه
 • برگزاری جلسه کمیته اجرایی و کمیته تعیین قیمت
 • دریافت توافقنامه تنظیمی از سوی سازمان و تکمیل امضای آنها توسط معاونت مالی و اداری – معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری – اداره حقوقی و شهردار منطقه
 • ابلاغ توافقنامه توسط منطقه و ارسال به سازمان
 • تهیه درخواست انعقاد قرارداد با پیمانکار واجد شرایط به امضاء شهردار منطقه و ارسال مدارک شامل: اعتبار، برآورد کار و آنالیز بهاء و شرایط خصوصی و استعلام بهاء و ضریب کارشناسی
 • نامه درخواست انعقاد قرارداد و اجرای کار
 • دریافت قرارداد منعقده سازمان یا شرکت وابسته با مجری
 • ارسال به حسابداری و معاونت مربوطه

راهنمای گردش کار قراردادهای معاملات متوسط و جزء

 • دریافت نامه درخواست انعقاد قرارداد از سوی حوزه معاونت مربوطه
 • دریافت اعتبار و برآورد و شرایط خصوصی از معاونت مربوطه
 • دریافت استعلام قیمت و اعلام ضریب حداقل از سه شرکت واجد شرایط
 • تهیه صورتجلسه کمیسیون معاملات
 • تهیه اعلام نتیجه و تصویب معامله (ابلاغ برنده) و اعلام میزان مبلغ تضمین حسن اتجام تعهدات
 • تهیه نامه درخواست صدور تضمین از بانک اعلامی از سوی پیمانکار
 • دریافت تضمین مذکور و ارسال آن به واحد حسابداری
 • انعقاد قرارداد
 • ابلاغ قرارداد

راهنمای گردش کار قراردادهای مناقصه و مزایده

 • دریافت نامه درخواست انعقاد قرارداد از سوی حوزه معاونت مربوطه
 • دریافت اعتبار و برآورد و شرایط خصوصی از معاونت مربوطه
 • تهیه آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه همشهری
 • انتشار آگهی
 • تحویل اسناد
 • جمع آوری اسناد.
 • نامه درخواست تائیدیه حراست و تائید شرکت مجری توسط حراست
 • ارسال دعوتنامه به اعضاء کمیسیون ماده 13
 • کمیسیون ماده 13( تعیین پیمانکار)
 • اعمال ماده 18 (تصویب معامله)
 • تهیه اعلام نتیجه و تصویب معامله (ابلاغ برنده) و اعلام میزان مبلغ تضمین حسن اتجام تعهدات
 • تهیه نامه درخواست صدور تضمین از بانک اعلامی از سوی پیمانکار
 • دریافت تضمین مذکور و ارسال آن به واحد حسابداری
 • انعقاد قرارداد
 • ابلاغ قراردادآمار و عملکرد اداره قراردادها

درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16