زندگي در تهران > حمل و نقل و ترافيك > پاركينگها
 
پارک میثاق
منطقه منطقه 16
ناحیه
آدرس باغ آذری - خیابان کاخ جوانان - پارک میثاق
تلفن
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت