زندگي در تهران > حمل و نقل و ترافيك > پاركينگها
 
میدان بهمن
منطقه منطقه 16
ناحیه
آدرس میدان بهمن - ابتدای دشت ازاددگان شمالی
تلفن
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت