خدمات در شهر > مخابراتي و پستي > دفاتر مخابراتي
 
خدمات ارتباطی و پست بانک
منطقه منطقه 16
ناحیه
آدرس فلکه چهارم – خ جمشید سید
تلفن
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت