خدمات در شهر > مخابراتي و پستي > دفاتر مخابراتي
 
دفتر خدمات امور مشترکین
منطقه منطقه 16
ناحیه
آدرس بلوار دستواره- پلاک 171
تلفن
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت