خدمات در شهر > مخابراتي و پستي > دفاتر مخابراتي
 
دفتر خدمات ارتباطی
منطقه منطقه 16
ناحیه
آدرس خیابان گودرزی،روبروی خ طباطبائی
تلفن
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت