خدمات در شهر > انتظامي و امنيتي > كلانتريها و ساير مراكز انتظامي
 
پلیس 110
منطقه منطقه 16
ناحیه
آدرس نازی آباد خ نیکومرام جنب شیرینی فروشی
تلفن
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت