عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
آمار پرتال
کاربران آنلاین بازدید
بازدیدکنندگان کاربر ناشناس: 0
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 0

کاربران آنلاین دیروز جدید:
گردش کار استعلام

 نمونه گردش کار پاسخ استعلام کتبی

 1. ارائه استعلام از اتحادیه صنفی مربوطه
 2. بررسی اولیه پرونده توسط مسئول کسب و تکمیل مدارک
 3. در صورت منفی بودن پاسخ ، عدم تعیین شغل مورد تقاضا به اتحادیه مربوطه اعلام خواهد شد
 4. ارسال به بخش تشکیل پرونده ، بازدید از محل ملک و بنای آن و ارائه گزارش
 5. اخذ نظریه طرح و بر وکف
 6. ارسال نزد مسئول کسب
 7. استعلام از مراجع ذیربط در صورت ترافیک زا بودن شغل از سازمان ترافیک و در صورت فراهم بودن شغل استعلام از ساماندهی و ... )
 8. ارسال پاسخ به اتحادیه ، جهت اطلاع از روند برسیها
 9. در صورتیکه شغل مورد نظر تایید شده باشد پیش نویس تهیه می گردد .
 10. تایید مسئول امور کسب ، معاون شهرسازی و معماری و شهردار منطقه
 11. صدور مجوز و ارسال به اتحادیه مربوطه از طریق دبیرخانه منطقه

مدارک لازم جهت پاسخ استعلام کسبی

 1. ارائه استعلام از اتحادیه صنف مربوطه
 2. ارائه مفاصا حساب کسب از اداره درآمد منطقه
 3. ارائه اصل سند مالیکت و تصویر آن ( در صورتیکه متقاضی مالک ملک باشد )
 4. ارائه اصل اجاره نامچه و کپی آن ( بشرطی که متقاضی مستأجر ملک باشد )
 5. ارائه اصل شناسنامه و کپی آن
 6. نامه و استعلام ارائه شده از صنف مربوطه حکم درخواست متقاضی را دارد و نیاز به تکمیل و ارائه فرم دیگری نمی باشد .
 7. لیه ضوابط و مقررات مربوط در جلسه سوم کتاب ملاک عمل بخش دوم ( کسب و پیشه ) ، از سوی اداره کل شهرسازی و معماری شهرداری منتشر شده است که متقاضیان محترم می توانند با اخذ و مطالعه آن اطلاعات کاملتری بدست آورند .


درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16