عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
آمار پرتال
کاربران آنلاین بازدید
بازدیدکنندگان کاربر ناشناس: 0
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 0

کاربران آنلاین دیروز جدید:
پرداخت عوارض سالانه
مدارک مورد نياز جهت پرداخت عوارض سالانه به تفکیک نوع عوارض بدين شرح است:

مدارک مورد نياز عوارض کسب و پیشه

 1. پایان کار معتبر
 2. فیش پرداخت سنوات قبل
 3. ارائه کارت ملی وکیل یا مالک
 4. ارائه وکالت نامه (در صورت وجود)
 5. ارائه سند مالکیت یا بنچاق ملک یا اجاره نامه
 6. درصورت نداشتن پایانکار معتبر استعلام ازواحد شهرسازی بابت مساحت تجاری و تثبیت آن
 7. در صورت نیاز به بازدید ،ارسال به بازدید یکسان وپس ازکارشناسی لازم در صورت صحت و مطابقت و با انجام اصلاحات لازم صدور فیش کسب و پیشه و پسامند مشاغل

مدارک مورد نياز عوارض خودرو

 1. صدور فیش
 2. بررسی فیش های پرداختی
 3. ثبت در سیستم پس ازپرداخت
 4. بررسی و مطابقت با سیستم و در صورت نیاز ایجاد کارتکس
 5. چاپ مفاصاحساب خودرو وارائه برحسب پرداخت عوارض سالیانه
 6. سند یا کارت اتومبیل یا ینچاق خودرو یا سند تحویل خودرو از نمایندگی

مدارک مورد نياز عوارض نوسازی

 1. کارت ملی
 2. پایان کار معتبر
 3. فیش پرداخت سنوات قبل
 4. ارائه سند مالکیت یا بنچاق ملک
 5. ارائه وکالت نامه (در صورت وجود)
 6. پس از پرداخت ثبت در سیستم و صدور مفاصاحساب
 7. مطابقت مدراک مالکیت یا وکالت نامه وکیل مفاصاحساب تایید وجهت ثبت به دبیر خانه راهنمایی می گردد
 8. در صورت نیاز به بازدید ،ارسال به بازدید یکسان وپس ازکارشناسی لازم در صورت صحت و مطابقت و با انجام اصلاحات لازم صدور فیش نوسازی و پسماند نوسازی وآموزش و پرورشدرباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16