عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
آمار پرتال
کاربران آنلاین بازدید
بازدیدکنندگان کاربر ناشناس: 0
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 0

کاربران آنلاین دیروز جدید:
گواهی پايان کار

دريافت فايل مربوط به مراحل انجام کار گواهی پايان کار

مدارک مورد نياز جهت دريافت گواهی پايان کار ساختمان

 1. فیش آب برق گاز و تلفن.
 2. اصل برگ تاییدیه آسانسور.
 3. مهر مبحث 19 در کارت سازه.
 4. اصل و تصویر سند مالکیت.
 5. اصل بنچاق و تصویر آن روی برگه A.
 6. حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی ایشان.
 7. اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک.
 8. اصل برگ سبز اتمام عملیات ساختمانی مهندس ناظر.
 9. اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین.
 10. اصل و تصویر فیش نوسازی پرداخت شده در سال جاری.
 11. اصل و تصویر نقشه معماری تایید شده توسط شهرداری.
 12. اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی میباشد.
 13. اصل و تصویر وکالتنامه و شناسنامه و کارت ملی وکیل قانونی در صورت مراجعه وکیل.
 14. اصل و تصویر پروانه ساختمان و آخرین گواهی عدم خلاف صادر شده پس از صدور پروانه.
 15. ارایه آخرین گزارش مرحله ای مهندس ناظر و ما قبل آن شامل : فونداسیون اسکلت (در صورتی که اسکلت فلزی باشد)-تک تک سقفها سفت کاری نازک کاری و اتمام عملیات ساختمانی.

مدارک مورد نياز جهت دريافت گواهی پايان کار آپارتمانی

 1. پایان کار ساختمان.
 2. فیشهای آب برق گاز و تلفن.
 3. اصل و تصویر سند مالکیت .
 4. تکمیل و ارائه فرم درخواست.
 5. اصل بنچاق و تصویر آن برگه A4.
 6. تصویر سند مادر و نقشه تفکیکی ثبتی.
 7. حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی ایشان.
 8. اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین.
 9. اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک.
 10. اصل و تصویر فیش نوسازی پرداخت شده در سال جاری.
 11. اصل و تصویر وکالتنامه شناسنامه و کارت ملی وکیل قانونی در صورت مراجعه وکیل.
 12. اصل و تصویر صورت مجلسی تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی میباشد.
درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16