عکس رهبر


امام خمینی
سخن روز
آمار پرتال
کاربران آنلاین بازدید
بازدیدکنندگان کاربر ناشناس: 0
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 0

کاربران آنلاین دیروز جدید:
پروانه‌های ساختمان

مدارک مورد نياز

 1. اصل و تصویر سند مالکیت
 2. تکمیل و ارائه فرم درخواست
 3. اصل یا تصویر فیش آب و فاضلاب ، برق ، گاز و تلفن
 4. اصل و تصویر انحصار وراثت ( در صورت فوت مالک)
 5. اصل و تصویر فیش پرداخت عوارض نوسازی و سال جاری
 6. جانمایی و تایید موقعیت ملک روی نقشه 2000/1 توسط مالک یا وکیل
 7. ارائه گواهی 6 و 8 زمین شهری و عوارض دارایی سال جاری ( در صورتیکه ملک بایر باشد )
 8. اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک – در صورت مراجعه وکیل ، اصل و تصویر وکالتنامه محضری و مدارک شناسایی وکیل

مدارک مورد نياز برای پروانه‌های آپارتمانی

 1. اصل و تصویر سند مالکیت.
 2. تکمیل و ارائه فرم درخواست.
 3. اصل یا تصویر فیش آب و فاضلاب ، برق ، گاز و تلفن.
 4. اصل و تص.یر انحصار وراثت ( در صورت فوت مالک).
 5. اصل وتصویر فیش پرداخت عوارض نوسازی و سال جاری.
 6. تصویر صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی کلیه طبقات اپارتمانی.
 7. اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک- درصورت مراجعه وکیل، اصل و تصویر وکالتنامه محضری ومدارک شناسایی وکیل.
درباره شهرداری
تماس با ما
ورود به سایت | All right recived for tehran region 16